Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13/07 - 26/07]

Từ 12-07-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 13/07/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 26/07/2017.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy ĐÀN HẠC từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

ĐÀN HẠC
NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN ĐƯỢC
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Đàn Hạc
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

TRỨNG PHÁP THUẬT
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đàn Hạc x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Trứng Pháp Thuật x5

Hồng Thắm x10

Đàn Hạc x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1
Đàn Hạc x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đàn Hạc x200


Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Đàn Hạc x35


Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Đàn Hạc x35


Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Đàn Hạc x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đàn Hạc x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Đàn Hạc x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Đàn Hạc x120
Trứng Pháp Thuật x100


Ma Xà 5
Khóa
1
Đàn Hạc x120
Trứng Pháp Thuật x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI BÚA THOR
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đàn Hạc x250
Trứng Pháp Thuật x100LEGEND - Búa Thor
7 ngày/Khóa
1
Đàn Hạc x60
Trứng Pháp Thuật x6S-Trăng Hoàng Kim
365 ngày/Khóa
1
Đàn Hạc x1
Trứng Pháp Thuật x2

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Bạc
1
Đàn Hạc x2
Trứng Pháp Thuật x4

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Ma Thạch Tứ Tượng
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đàn Hạc x5
Trứng Pháp Thuật x10
Ma Thạch EXP
Khóa
1
Đàn Hạc x20
Trứng Pháp Thuật x20
Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ
Khóa
1
Đàn Hạc x50
Trứng Pháp Thuật x40
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt
Khóa
1
Đàn Hạc x200 
Trứng Pháp Thuật x80
Ma Thạch Tứ Tượng - Truyền Thuyết
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Biến Hình PET 3
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đàn Hạc x5
Trứng Pháp Thuật x10
Thẻ triệu hồi Đậu
30 ngày/ Khóa
1
Đàn Hạc x5
Trứng Pháp Thuật x10
Thẻ triệu hồi Gấu
30 ngày/ Khóa
1
Đàn Hạc x5
Trứng Pháp Thuật x10
Thẻ triệu hồi Cú Mèo
30 ngày/ Khóa
1
Đàn Hạc x5
Trứng Pháp Thuật x10
Thẻ triệu hồi Cún Yêu
30 ngày/ Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Súng Lục x3
Trứng Pháp Thuật x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Súng Lục x6
Trứng Pháp Thuật x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Súng Lục x12
Trứng Pháp Thuật x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 13/07/2017 đến 23:59 ngày 26/07/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Súng Lục x12
Trứng Pháp Thuật x5
Sách ma pháp x1
Súng Lục x9
Trứng Pháp Thuật x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Súng Lục x21
Trứng Pháp Thuật x10
Túc Cầu Vàng x1
Súng Lục x3 Đá Tiến Hóa x15

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.