Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13/06-26/06]

Từ 13-06-19

Chào các Gunner!

Cùng trở thành Vua Tích Lũy Nạp Xu Liên Server và nhận quà vô cùng hấp dẫn của tuần này. Sẵn sàng tham gia chưa nào?

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00:00 thứ năm, ngày 13/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 thứ tư, ngày 19/06/2019.

Phần thưởng

Phần thưởng cho Vua tích lũy nạp Xu Liên Server chỉ có một.

Phần thưởngThuộc tính
Đặc quyền - Được chọn 1 loại PET bất kỳ 5 Sao
Khóa

1 Thẻ danh hiệu Giàu Nứt Vách

Thời hạn 10 ngày/ Khóa
Tấn công +120
Phòng thủ +80
Nhanh nhẹn +120
May mắn +80
Đặc quyền được x2 Phó bản tại Server đó trong vòng 7 ngày. 

Lưu ý:

  • Phần thưởng chỉ dành duy nhất một Gunner nạp xu tích lũy cao nhất Liên Server trong thời gian diễn ra sự kiện.
  • Nếu Gunner có số xu nạp bằng nhau, sẽ lấy thời gian nạp đạt mốc sớm nhất để trao thưởng.

Chào các Gunner!

Cùng trở thành Vua Tích Lũy Nạp Xu Liên Server và nhận quà vô cùng hấp dẫn của tuần này. Sẵn sàng tham gia chưa nào?

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00:00 thứ năm, ngày 20/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 thứ tư, ngày 26/06/2019.

Phần thưởng

Phần thưởng cho Vua tích lũy nạp Xu Liên Server chỉ có một.

Phần thưởngThuộc tính
Đặc quyền - Được chọn 1 loại PET bất kỳ 5 Sao
Khóa

1 Thẻ danh hiệu Giàu Nứt Vách

Thời hạn 10 ngày/ Khóa
Tấn công +120
Phòng thủ +80
Nhanh nhẹn +120
May mắn +80
Đặc quyền được x2 Phó bản tại Server đó trong vòng 7 ngày. 

Lưu ý:

  • Phần thưởng chỉ dành duy nhất một Gunner nạp xu tích lũy cao nhất Liên Server trong thời gian diễn ra sự kiện.
  • Nếu Gunner có số xu nạp bằng nhau, sẽ lấy thời gian nạp đạt mốc sớm nhất để trao thưởng.