Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13/06-26/06]

Từ 13-06-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 20/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 26/06/2019.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20

S-Trăng Bạc

1
GÓI QUÀ 2 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 3
Thuốc Tăng Cấp Thú 3

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Đá Tăng Cấp 1
Linh Châu Kỹ Năng 10

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Bông Vụ
1 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2

Tật Phong Liệt

1 ngày/ khóa

1
Tam Sinh Thạch 1
Bùa Bảo Vệ 1
GÓI QUÀ 3 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1

Đá

20
Đá Tăng Cấp 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Tăng Cấp 4
Đá 40
Đá Linh Hồn 80
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Sát Thương Lv15 2
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 10
Tinh Hoa Vinh Dự 100
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Châu báu chúc phúc công kích 1
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến 1 2
Đá Phong Ấn 2
Hộp Hồn Tinh Lớn 3
GÓI QUÀ 2
Châu Báu Sát Thương lv 17 1
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến 2 2
GÓI QUÀ 3

Túi Quà Phụ Kiện - Tự Do 2

Khóa

1
Đá Đúc Hồn 10
Vòng Tay EXP 3 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch 5000 EXP 1
Nguồn sức mạnh 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 15
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch 5000 EXP 1  
Trùng Sinh Đơn 10
Đá Đột Phá 10
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến 1 4
Đá Tăng Sao Lv2 4

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến 2 4
Hồ Lô-Truyền Thuyết 1

Đá Đúc Hồn

30
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
Đá Phong Ấn 2