Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [13/06-26/06]

Từ 13-06-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 13/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/06/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Mũi Khoan Cấp 2
25
Đá Linh Hồn 50
GÓI QUÀ 2 Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 10
Chìa Ma Pháp 100
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Đá Phong Ấn 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá Linh Hồn 80
Mũi Khoan Cấp 2 50
GÓI QUÀ 2 Bùa 200 Bụi
Dùng tẩy Bùa Thú, Bùa Hộ Thân
5
Đá tăng cấp 10
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 10
Đá Phong Ấn 2
Ấn Bùa Siêu Việt 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Linh Hồn 150
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 2 Bùa 200 Bụi
Dùng tẩy Bùa Thú, Bùa Hộ Thân
12
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 20
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Châu Báu Sát (17) 2
Ma Thạch 5000 EXP 1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Vĩnh Hằng +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Bùa 200 Bụi
Dùng tẩy Bùa Thú, Bùa Hộ Thân
20

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Hộp Hồn Tinh - Vừa 15
Đá Đột Phá 30
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
60 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 25
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 40
Đá Phong Ấn 6
Rương 500 Xu khóa 7

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đột Phá 45
Đá Phong Ấn PET 12
Chiến Thần*
365 ngày/ khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Đá Tăng Sao Lv2 15
SUPER Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Đá Bùa Vật Tổ 100
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 50

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Tăng Sao Lv2 30
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Đột Phá 80
GÓI QUÀ 2
Thẻ Đại Gia
Full +100/10 ngày
1

Thẻ Cánh Bóng Tối
365 ngày

1
Hộp Tinh Hồn Lớn 30
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 24
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 75
Đá Đột Phá 80

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 150
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Đà Nẵng
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 60
Đá Tăng Sao Lv2 100
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.