Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12-09 - 18-09]

Từ 12-09-14

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua 1 Túi quà châu báu trong Shop Game sẽ được tặng ngay Túi quà mũi khoan 2 (x1).

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: Từ 12/9 đến hết 18/9/2014.

Ghi chú

  • Mua Túi quà châu báu tấn công trực tiếp tại Shop Game mới được tính. Mua trong Đấu giá hoặc giao dịch qua thư sẽ không được tính.
  • Nhiệm vụ dành cho các Gunner từ cấp 5 đến 50. 
  • Áp dụng tất các máy chủ.