Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12-09 - 18-09]

Từ 12-09-14

Đoàn kết là sức mạnh

Thời gian: Từ 12/9 đến hết 18/9/2014.

Trong thời gian sự kiện, các Gunner có điểm cống hiến cá nhân đạt 1.000 sẽ được thưởng. Có thể tham gia nhiều lần:

Phần thưởngSố lượngTình trạngHình ảnh
Mũi khoan cấp 1 10 Khóa
Nước exp 3 2 Khóa
Châu báu thuộc tính
ngẫu nhiên LV 1- 11
1 Khóa

Quà sẽ được tự động gửi qua thư GM khi Gunner thỏa mãn điều kiện trên.