Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12/01 - 25/01]

Từ 11-01-17

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 12/01/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18/01/2017.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Thú Cưỡi theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Thú CưỡiQuà tặngSố lượngHình ảnh
Cấp 2 - 2 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Linh Châu Kỹ Năng 5
Thẻ Hồn 5
Cấp 3 - 0 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 15
Linh Châu Kỹ Năng 15
Thẻ Hồn 15
Cấp 3 - 4 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Linh Châu Kỹ Năng 20
Thẻ Hồn  20
Cấp 3 - 9 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Linh Châu Kỹ Năng 50
Thẻ Hồn 50
Cấp 4 - 5 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Linh Châu Kỹ Năng 100
Thẻ Hồn 100
Cấp 4 - 8 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 150
Linh Châu Kỹ Năng 150
Thẻ Hồn 150
Cấp 5 - 1 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 200
Linh Châu Kỹ Năng 200
Thẻ Hồn 200
Cấp 5 - 5 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 300
Linh Châu Kỹ Năng 300
Thẻ Hồn 300
Cấp 5 - 9 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 400
Linh Châu Kỹ Năng 400
Thẻ Hồn 400

Lưu ý

  • Cấp  của thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.