Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12/01 - 25/01]

Từ 11-01-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 19/01/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25/01/2017.
  • Mỗi mốc mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà Đào Hố.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Gà Đột Biến 1
30-30-30-30
Đá Cường Hóa 20
S-Trăng Bạc 1
GÓI QUÀ 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Vật Tế Cao 5
Gà Đột Biến 1
30-30-30-30
GÓI QUÀ 3 Đá tăng cấp 1
Đá Cường Hóa 20
Gà Đột Biến 1
30-30-30-30

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu báu chúc phúc công kích 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Sổ Rách Nát 1
GÓI QUÀ 2 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Sổ Rách Nát 1
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc thuộc tính 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Sổ Rách Nát
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2 Bộ Phụ kiện Pokemon 2 1 --
Nguồn sức mạnh 1
Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
5
GÓI QUÀ 3 Bộ Phụ kiện Tuổi Thơ 2 1
Nguồn sức mạnh 1
Đá tăng cấp 5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Phù điêu
7 ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2 Ma Thạch EXP 1
Bùa Ưu tú 1 --
Vòng Tay EXP +2 1 -
GÓI QUÀ 3 Túi Quà Hiệp Sĩ Rồng 1
Châu báu sát thương Lv15 1
Nhẫn EXP +2 1 -
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2

Quy Thần cấp 3, full 50

7 ngày/Không thể tiếp phí
1
Đá Thức Tỉnh
Nguyên liệu Thức Tỉnh Pet
1
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Không thể tiếp phí
1
GÓI QUÀ 3


Quy Thần cấp 3, full 50

7 ngày/Không thể tiếp phí
1
Châu báu sát thương Lv17 1
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Không thể tiếp phí
1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.