Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12/01 - 25/01]

Từ 11-01-17

Càng mua nhiều, giá càng giảm thấp! giảm giá đến 30% cùng cơ hội nhận thêm những trang bị HOT nhất Gunny. Tham gia ngay và luôn!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 12/01/2017.
  • Kết thúc: 22:30 thứ tư, ngày 18/01/2017.

Nội dung

Khi Gunner tại mỗi máy chủ (số lượng tính riêng cho từng máy chủ) mua Túi Quà Huyền Thoại Người Cá (Tại giao diện mua chung) đạt đến các mốc số lượng quy định, thì tất cả Gunner đã mua vật phẩm này sẽ được hoàn trả lại số xu theo định mức đó sau khi sự kiện kết thúc.

Túi Quà Huyền Thoại Người Cá
(165 xu)
Phần thưởng
Chắc chắn nhận được
Vật Tế Cao x2
Sổ Rách Nát x1
Ngẫu nhiên nhận được
Legend - Thần Giáo Ares x1
Oppa 5 x1
Oppa 6 x1
Sổ Rách Nát x2
Sổ Rách Nát x3
Vật Tế Cao x10
Vật Tế Cao x5
Tinh Hoa Vinh Dự x10
Đá ngàn năm x1 (đổi quà Hot).
Định mức muaPhần trăm xu hoàn trả
Đạt 1000 cái 10% xu
Đạt 1500 cái 20% xu
Đạt 2000 cái 30% xu

Ví dụ: Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Gunner A dùng 3.000 xu để mua mũi khoan. Sau thời gian sự kiện, nếu số lượng mua tổng cộng của cả server đạt trên 1.000 viên thì Gunner A sẽ được hệ thống hoàn trả 10% số xu đã mua (Tương ứng là 300Xu).

Phần thưởng

Ngoài xu hoàn trả, TOP 10 Gunner mua nhiều Túi quà đá cường hóa nhất (tối thiểu phải đạt trên 50 túi) trong thời gian quy định còn nhận được thêm những quà tặng sau:

Thứ hạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
1


Khải Hoàn Khôi nam (S)
Không Khóa/30 ngày

1
Khải Hoàn Bào nam (S)
Không Khóa/30 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 1
2


Dã Lang Khôi (S)
Không khóa/30 ngày

1
Dã Lang Chiến Bào (S)
Không khóa/30 ngày
1
3 Dã Lang Khôi (S)
Không khóa/7 ngày
1
Dã Lang Chiến Bào (S)
Không khóa/7 ngày
1
4 - 10 Đá Tăng Cấp
Khóa/1 ngày
10

Lưu ý

  • Mua vật phẩm tại giao diện Mua Chung mới được tính, mua trong shop không được tính.
  • Sau khi hết thời gian diễn ra sự kiện, nếu số lượng vật phẩm mua chung của cả server đạt được 1 trong 3 mốc trên, hệ thống sẽ tiến hành hoàn trả số xu tương ứng cho các Gunner đã tiến hành mua vật phẩm.

Để mua Đá hãy click vào icon EVENT --> Mua Chung trên giao diện Quảng Trường:

(Hình minh họa cho tính năng Mua Chung)

Mua càng nhiều càng tiết kiệm được chi phí. Chung sức ngay nhận ưu đãi khủng!

TÌM HIỂU THỆM TÍNH NĂNG MUA CHUNG

Càng mua nhiều, giá càng giảm thấp! giảm giá đến 30% cùng cơ hội nhận thêm những trang bị HOT nhất Gunny. Tham gia ngay và luôn!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 19/01/2017.
  • Kết thúc: 22:30 thứ tư, ngày 25/01/2017.

Nội dung

Khi Gunner tại mỗi máy chủ (số lượng tính riêng cho từng máy chủ) mua  Túi Quà Huyền Thoại Người Cá (2) (Tại giao diện mua chung) đạt đến các mốc số lượng quy định, thì tất cả Gunner đã mua vật phẩm này sẽ được hoàn trả lại số xu theo định mức đó sau khi sự kiện kết thúc.

 Túi Quà Huyền Thoại Người Cá (2)
(165 xu)
Phần thưởng
Chắc chắn nhận được
Sổ Rách Nát x1
Thuốc Tăng Cấp Thú x2
Ngẫu nhiên nhận được
Legend-Dép Lào x1
Oppa 7 x1
Oppa 8 x1
Sổ Rách Nát x3
Sổ Rách Nát x2
Thuốc Tăng Cấp Thú x10
Thuốc Tăng Cấp Thú x5
Tinh Hoa Vinh Dự x10.
Đá ngàn năm x1 (đổi quà HOT)
Định mức muaPhần trăm xu hoàn trả
Đạt 1000 cái 10% xu
Đạt 1500 cái 20% xu
Đạt 2000 cái 30% xu

Ví dụ: Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Gunner A dùng 3.000 xu để mua mũi khoan. Sau thời gian sự kiện, nếu số lượng mua tổng cộng của cả server đạt trên 1.000 viên thì Gunner A sẽ được hệ thống hoàn trả 10% số xu đã mua (Tương ứng là 300Xu).

Phần thưởng

Ngoài xu hoàn trả, TOP 10 Gunner mua nhiều Túi quà đá cường hóa nhất (tối thiểu phải đạt trên 50 túi) trong thời gian quy định còn nhận được thêm những quà tặng sau:

Thứ hạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
1


Khải Hoàn Khôi nữ (S)
Không Khóa/30 ngày

1
Khải Hoàn Bào nữ(S)
Không Khóa/30 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 1
2

Thiên ưng khôi nữ (S)
Không khóa/30 ngày

1 --
Thiên ưng chiến giáp nữ (S)
Không khóa/30 ngày
1 --
3 Thiên ưng khôi nữ (S)
Không khóa/7 ngày
1 --
Thiên ưng chiến giáp nữ (S)
Không khóa/7 ngày
1 --
4 - 10 Đá Tăng Cấp
Khóa/1 ngày
10

Lưu ý

  • Mua vật phẩm tại giao diện Mua Chung mới được tính, mua trong shop không được tính.
  • Sau khi hết thời gian diễn ra sự kiện, nếu số lượng vật phẩm mua chung của cả server đạt được 1 trong 3 mốc trên, hệ thống sẽ tiến hành hoàn trả số xu tương ứng cho các Gunner đã tiến hành mua vật phẩm.

Để mua Đá hãy click vào icon EVENT --> Mua Chung trên giao diện Quảng Trường:

(Hình minh họa cho tính năng Mua Chung)

Mua càng nhiều càng tiết kiệm được chi phí. Chung sức ngay nhận ưu đãi khủng!

TÌM HIỂU THỆM TÍNH NĂNG MUA CHUNG