Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12/01 - 25/01]

Từ 11-01-17

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Đăng nhập nhận thưởng

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 19/01/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25/01/2017.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà Huyền Thoại Người Cá (2)Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Sổ Rách Nát x1

Legend-Dép Lào x1

Oppa 7 x1

Vật Tế Cao x2

Oppa 8 x1

Sổ Rách Nát x2
Sổ Rách Nát x3

Vật Tế Cao x10
Vật Tế Cao x5

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Đá ngàn năm x1 (đổi quà Hot)
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà Huyền Thoại Người Cá 2
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Huyền Thoại Người Cá 2
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Huyền Thoại Người Cá 2
1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Huyền Thoại Người Cá 2
1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Huyền Thoại Người Cá 2
1

Cây trồng (sơ)
5

Thử tài Đấu Trường Không Gian

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 10-70
Điều kiện Tham gia 3 lần Đấu Trường Không Gian
Phần thưởng


Nước kinh nghiệm 4(x1)


Mảnh đá tăng cấp (x1)

Hạt giống vinh dự (x2)

Mảnh vỏ vũ khí (x1)

Truy tìm Kho Báu Vua Gà

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 10-70
Điều kiện Dâng Ngọc Gà 10 lần.
Phần thưởng


Nước kinh nghiệm 4(x1)


Mảnh đá tăng cấp (x1)

Hạt giống vinh dự (x2)

Chìa khóa Kho báu (x1)

Thách thức 1

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Chiến hồn đơn (x20)
Vàng (5.000) --
Lửa Thánh (x1)

Thách thức 2

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)
Vàng (x8.000)
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 (x2)
--
Lửa Thánh (x1)

Chăm chỉ siêng năng 1

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng --
Đá Linh Hồn(x3)
--
Hồn Bảo Vệ x1
--
Tinh hoa vinh dự(x5)

--
Lửa Thánh (x1)

Chăm chỉ siêng năng 2

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng --
Mảnh đá tăng cấp (x2)
--
Tinh hoa vinh dự (x5)
--
Cỏ Thiên Diệp (x5)
--
Lửa Thánh (x1)

Đôi bạn cùng tiến

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 2 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

Nước tu luyện cấp 2 x3

Mảnh Thú Cưỡi x3 Huy Chương x200 Cỏ Thiên Diệp x2

Phấn đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng Đá x3 Linh Châu Kỹ Năng x3 Tinh hoa vinh dự x10 Lửa Thánh x2

Chúc Mừng Năm Mới 2017

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập: Lửa Thánh x10
Phần thưởng Huy Chương x1000 Chọn Mumu hoặc Đá ngàn năm.

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 12/01/2017 - 23:59:59 25/01/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Chứng nhận thực lực x1

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.