Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12/01 - 25/01]

Từ 11-01-17

Nội dung sự kiện

Thời gian:Từ 00:00 ngày 12/01/2017 - 23:00 ngày 25/01/2017

Không áp dụng máy chủ mới

Trong thời gian mở Mỹ Thực Gunny, Gunner tiến hành sử dụng tính năng Mỹ Thực (nấu) đạt đến độ chín nhất định sẽ nhận được vật phẩm.

Có hai loại Nấu trong Mỹ thực: Nấu thường (miễn phí) và nấu hoàn mỹ (100 xu môt lần nấu). Với mỗi lần nấu hoàn mỹ, mỹ thực sẽ đạt đến độ chín 100.

Click nút “Nấu thường” để tiến hành nấu thường (miễn phí), với mỗi lần nấu sẽ nhận được điểm nấu ngẫu nhiên.

Click nút “Nấu hoàn mỹ” để tiến hành nấu hoàn mỹ (mỗi lần nấu hoàn mỹ tiêu phí 100 xu), với mỗi lần nấu hoàn mỹ sẽ đạt điểm nấu ở mốc độ chính đạt 100.

Với mỗi mốc độ chín đạt được, Gunner sẽ nhận thưởng các vật phẩm khác nhau, đạt mốc nào nhận mốc đó, không cộng dồn.

Điểm độ chín sẽ trở về mốc 0 vào 00h00 ngày hôm sau.

Mỗi ngày, Gunner có thể Nấu tối đa năm lần trong tính năng Mỹ thực theo các mốc thời gian sau:

Lần nấuThời gian giãn cách
1 5 phút online
2 Cách lần 1: 10 phút online
3 Cách lần 2: 10 phút online
4 Cách lần 3: 10 phút online
5 Cách lần 4: 10 phút online

*Cần sử dụng lần nấu đang có, hệ thống mới tính tiếp thời gian để nhận lần nấu tiếp theo. Ví dụ: Sau khi nấu xong lần 1, hệ thống mới bắt đầu tính thời gian để 40 phút sau có thể nhận nấu lần 2. Nếu chưa nấu xong lần 1 thì hệ thống sẽ không tính giờ để nhận nấu lần 2. Tương tự với các lần nấu 3, 4, 5.

Nấu đạt độ chín nhất định sẽ nhận được phần thưởng.

PHẦN THƯỞNG TÍNH NĂNG MỸ THỰC
Độ chín đạtPhần thưởngTình trạngSố lượng
61-69
Rương xu khóa 2
Khóa 1

Tinh hoa vinh dự
Khóa 5
70-79
Rương xu khóa 2
Khóa 2

Đá Tâm Nguyện
Khóa 1
80-89
Rương xu khóa 2
Khóa 3

Đá Tâm Nguyện
Khóa 2
 90-99
Linh lộ đơn
Khóa 2

Rương xu khóa 2
Khóa 4
100
Vật Tế Cao
Khóa 1

Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa 1

Rương xu khóa 2
Khóa 5