Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [11.12 - 18.12]

Từ 10-12-14

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ 14:30 ngày 11.12 đến 22:30 ngày 18.12.2014.

Nội dung sự kiện

Mỗi ngày, khi LIÊNserver mua đủ số vật phẩm yêu cầu đạt mốc yêu cầu thì một trong số các Gunner đã mua đồ sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn:

Giao diện tính năng Tôm Tươi

Túi vật phẩm Tôm TươiGiáVật phẩm bên trong

Mua tại giao diện Tôm Tươi
50 xu
Đá Linh Hồn
Số lần mua đạtQuà tặngSố lượngHình ảnh
200 Cỏ thiên diệp 50
400 Linh châu kỹ năng 100
600 Linh lộ đơn 100
800 Thuốc tăng cấp thú 100
1000 Đá tăng cấp (1 ngày) 50

Hệ thống tính năng sẽ đếm lùi đến khi hết số lần mua yêu cầu. Khi số lần mua yêu cầu hiện tại về 0, hệ thống sẽ tiến hành trao quà ngẫu nhiên cho 1 trong số các Gunner đã mua túi vật phẩm tại giao diện Tôm Tươi. Rồi sẽ chuyển sang số lần mua yêu cầu tiếp theo.

Khi mua túi vật phẩm Tôm Tươi đạt mốc 500 xu, Gunner sẽ nhận được 1 lần Tụ Bảo tại Tôm Tươi. Tụ Bảo sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.


Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.
  • Khi đạt mốc số lần mua, hệ thống sẽ trao thưởng ngẫu nhiên cho duy nhất 1 Gunner trong số tất cả các Gunner đã mua Túi.

Hướng dẫn tính năng

Gunner vào giao diện Tôm Tươi thông qua icon Event.

Sau khi mua hàng đạt 500 xu, Gunner sẽ nhận được 1 lần Tụ Bảo.

Giao diện tính năng Tôm Tươi

Trong trường hợp chưa sử dụng số lần Tụ Bảo đã được nhận, số lần Tụ Bảo nhận được tiếp theo sẽ được cộng dồn. Ví dụ: Mua đạt 500 xu lần đầu, nhận được 1 lần tụ bảo. Nếu chưa sử dụng lần tụ bảo này, khi mua đạt 500 xu tiếp theo sẽ nhận được thêm 1 lần tụ bảo nữa. Tổng cộng là 2 lần tụ bảo.

Tụ Bảo