Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [11.06 - 24.06.2020]

Từ 11-06-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 11/06/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 17/06/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 1
Đá Linh Nguyện 1
Đá 6
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 3
Đá Linh Nguyện 2
Đá 15
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 6
Đá Linh Nguyện 4
Đá 30
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Trùng Sinh Đơn 1
Sách Thần Sơ 5

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 12
Đá Linh Nguyện 8
Đá 60
GÓI QUÀ 3 Trùng Sinh Đơn 2
Thẻ Danh Hiệu: Hương Sen
30 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Thẻ triệu hồi Chuột Pata
60 ngày
1
Đá Linh Nguyện 16
Đá 120
GÓI QUÀ 3 Trùng Sinh Đơn 3
Đá Thức Tỉnh 2
Danh Hiệu: Ơn Nghĩa Sinh Thành
15 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 4
Trùng Sinh Đơn 8
Danh Hiệu: Nữ Hoàng Vương Quốc
30 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Hoàn Mỹ 1
Vàng Tím 15
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Đá Linh Nguyện 64
Đá 240
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 8
Hồn Gió 4 Sao 1
Thuốc Tăng Tư Chất 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
90 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Đá 480
SUPER Thiên Sứ Ban Phúc
7 ngày/Khóa/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 16
Thuốc Tăng Tư Chất 4
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40

Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh

1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 30
Đá Phong Ấn 40
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 3

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Pha Lê 7 Màu 20
Pháo Quý Tộc
Phát Lì Xì 100.000 Xu Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Áo - Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thuốc Luyện Thể 600
Hồn Gió 5 Sao 1
Thuốc Tăng Tư Chất 15
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 100
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 6

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Pha Lê 7 Màu 30
Pháo Quý Tộc
Phát Lì Xì 100.000 Xu Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Áo - Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
LEGEND Thiên Sứ Ban Phúc
7 ngày/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn 200
Châu Báu Sát (21) 1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 120
Hộp Hồn Tinh - Lớn 150
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Châu Báu Sát  (21) 1
Hộp Hồn Tinh Lớn 300
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Pha Lê 7 Màu 50
Pháo Quý Tộc 1
Quyển Phù Hiệu Áo - Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.