Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [11/01 - 24/01]

Từ 10-01-18

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 11/01/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 24/01/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Khi các Gunner tiến hành dát vàng thành công trang bị sẽ nhận được phần thưởng:

Trang bị dát vàngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Vũ khí Túi quà Maria 2
Tinh hoa vinh dự 10
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Thuốc Ma Pháp 2
Áo Túi quà Apollo 2
Tinh hoa vinh dự 10
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Thuốc Ma Pháp 2
Nón Túi quà Midas 2
Tinh hoa vinh dự 10
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Thuốc Ma Pháp 2

* Tất cả các quà tặng đều Khóa.

* Sự kiện chỉ áp dụng sau khi bảo trì xong.

* Áp dụng cho tất cả máy chủ .