Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [10.9 - 23.9]

Từ 09-09-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Thi thố tài năng

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 11-70
Điều kiện Hoàn thành 4 trận 4 Vs 4
Phần thưởng

Cỏ Thiên Diệp(x2)
Tinh Hoa Vinh Dự(x5)
Nước kinh nghiệm 3 (x1)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Phát huy cái đẹp

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 25-70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận Guild chiến
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Nước tu luyện cấp 2(x1)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Hòa đồng thân thiện

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 30-70
Điều kiện Dùng Thuốc Tăng Cấp Thú 2 lần
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Linh Lộ Đơn(x2)
Mảnh Đá Tăng Cấp (x1)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Cạnh tranh lành mạnh

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Pháo đài hắc ám Anh hùng
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Cỏ Thiên Diệp (x2)
Châu Báu Thuộc Tính 9 -11(x2)

Tiền Đổi Trang Phục x1Hồi đáp thầy cô

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Hoàn thành 3 trận Đấu Trường Thời Tiết (DT Thời Tiết mở từ 09:00 đến 22:00)
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Ma thạch sơ (x5)
Đá Linh Hồn (x2)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Biết ơn thầy cô

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đấu Trường Dũng Sĩ Legend
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Đá (x2)
Xu Khóa (x100)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Nói lời cảm ơn

Mỗi ngày hoàn thành 6 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Sử dụng loa lớn 6 lần
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Thức ăn Trung (x5)
Phiếu tạo mới thú cưng (x1)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Quà tặng thầy cô

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x10
Phần thưởng
(Chỉ được Chọn 1 trong 4 phần thưởng)
Học Sinh (7 ngày) x1
Thẻ Chim Non x1
Mảnh Đá Tăng Cấp x1
Đá Năng Lượng Trung
x1

Tấm lòng đẹp nhất

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 10.9 đến hết 23.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x5
Năng lượng xanh x1
Phần thưởng
(Chỉ được Chọn 1 trong 4 phần thưởng)
Học Sinh (7 ngày) x1
Thẻ Chim Non x1
Mảnh Đá Tăng Cấp x1
Đá Năng Lượng Trung
x1

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.