Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [10/01- 23/01]

Từ 10-01-19

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:30 thứ tư, ngày 16/01/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 16/01/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Cấp độ: 5-70

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu một lần đạt định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn được gửi qua thư.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
500 - 999 Xu Đá Cường Hóa 15
Châu Báu Sát Thương Lv13 1
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
1,000 - 1,999Xu
Đá Cường Hóa 30
Châu Báu Sát Thương Lv13 2
Thuốc Tăng Cấp Thú 6
2,000 - 4,999 Xu
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 6
Nước Tu luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 1
5,000 - 9,999 Xu
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 12
Nước Tu luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 4
Hộp Hồn Tinh Vừa 2
10,000 - 99,999 Xu
Đá Phong Ấn 3
Đá Đúc Hồn 40
Nước Tu luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 8

Lưu ý:

  • Nếu Gunner tham gia tiêu xu tại mục Giảm Giá -> VIP thì hệ thống chỉ tính số xu mua trên 1 vật phẩm chứ không tính cộng dồn nếu mua số lượng lớn. Ví dụ: Gunner thao tác mua Đá Phong Ấn giá 1000 Xu/1 Cái. Nhưng chọn mua 1 lần 10 cái thì hệ thống sẽ tính tiêu 1.000 Xu với 10 lần. Và nhận quà thưởng tiêu định mức 1.000 Xu.
  • Không giới hạn số lần nhận quà.
  • Không tính cộng dồn quà tặng theo số xu tiêu.

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.