Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09/08 - 22.08]

Từ 08-08-18

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 09/08/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 15/08/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

2 mốc 200, 500 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, Thuốc Tăng Cấp Thú thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Mũi khoan cấp 2 2  
Chìa Ma Pháp 2
Linh Châu Kỹ Năng 5  
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá 3
Hộp hồn tinh (nhỏ) 3  
Trùng Sinh Đơn
1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Châu báu Sát thương Lv.15 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10  
3,500 Xu
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 35
Bí Ngân 30
8,000 Xu Ma Thạch 5000 EXP 2
Đồng 40  
Bí Ngân 40
15,000 Xu Đồng 80
Bí Ngân 60
Đá Linh Hồn 140
20,000 Xu Bí Ngân 60
Đồng 80  
Thẻ Lượt Ghép Cặp
Khóa
3
35,000 Xu Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ 1
Bí Ngân 135
Vĩnh Hằng +5
Khóa/ 7 ngày
1
50,000 Xu Đồng 300  
Bùa Siêu việt 1
Thẻ triệu hồi Tiểu Mộng
90 ngày/khóa
1
100,000 Xu Đá Bùa Vật Tổ 200  
Vẫn Kim 120

Khiên Captain
7 ngày/Khóa

1  
200,000 Xu Ấn Sức Mạnh (5)-Hoàn Mỹ-5Sao 1

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 400

Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP

10
300,000 Xu

Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP

10
Vàng 400
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 16/08/2018
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22/08/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

2 mốc 200, 500 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, Thuốc Tăng Cấp Thú thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 2
Thẻ hồn 1
Đá Tâm Nguyện 5
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Trùng Sinh Đơn 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 5  
Thuốc Tăng Cấp Thú
3
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Túi quà Maria 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10  
3,500 Xu
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 35
Bí Ngân 30  
8,000 Xu Ma Thạch 5000 EXP 2
Đá Tăng Sao Lv2 5
Bí Ngân 40
15,000 Xu Bí Ngân
60  
Châu báu_Sát(15)    10  
Đá Linh Hồn 150
20,000 Xu Vật Tế-Cao 50
Châu báu_Sát(15)    10  
Thẻ Bước Xếp Gà
3
35,000 Xu Mũi khoan cấp 3 100
Đá Tăng Sao Lv2 15
Vĩnh Hằng +5
7 ngày/Khóa
1
50,000 Xu Mũi khoan cấp 3 160
Bùa Siêu việt 1
Thẻ triệu hồi Tiểu Thần
90 ngày/ Khóa
1
 
100,000 Xu Đá Bùa Vật Tổ 200  
Vẫn Kim 120

Super-Thiên sứ ban phúc
7 ngày/ Khóa

1  
200,000 Xu Ấn Sức Mạnh (6)-Hoàn Mỹ-5Sao 1


Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 400
Nhẫn EXP +4
7 ngày
10
300,000 Xu Đá Thức Tỉnh 20
Vàng 400
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.