Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09/08 - 22.08]

Từ 08-08-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 09/08/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22/08/2018.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Thuốc Tăng Cấp Thú
3

Túi quà Tháng 8 (3)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 8 (3)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
5
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 8 (3)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 8 (3)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 8 (3)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú
20

 Gian Nan Vượt Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Mảnh Thú Cưỡi (x2)

Kem que (x1)

Đối Đầu Anh Hùng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Kem que x1

Quyết Đấu Tự Do

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Linh Châu Kỹ Năng x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2Kem que x1

Chiến Thắng Vinh Quang

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Chiến hồn đơn (x20)

Kem que x1

Sánh Vai Chiến Đấu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng


Đá Bùa Vật Tổ (x2)


Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x1


Rương xu khóa sơ x4

Kem que x1

Thử Sức Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 99 lần 
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3

Đá huyền thú (x10)

Kem que x1

Hợp Sức Đánh Trận

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng
Chocolate Tình Yêu x1

Đá Linh Hồn x5

Tinh hoa vinh dự (x5)

Kem que x1

Quà Tặng Vua Gà

Mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần 
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập: Kem Que x15
Phần thưởng


Kem que x1


Thẻ Phụ Kiện Thú 3 Sừng x1

Nhẫn EXP +2 x2


Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x3


Gấu Mạnh Mẽ x1

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 22/08/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Côn Trùng Đại Chiến

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 00:00:00 09/08/2018 - 23:59:59 15/08/2018
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 7 trận tự do 3vs3
- Chiến thắng 5 trận Guild Chiến
Chọn Phần Thưởng Lưới x5 (không khóa); Cầu Bắt Thú x1 (khóa)

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.