Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09/08 - 22.08]

Từ 08-08-18

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 09/08/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22/08/2018.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi ngày Gunner tham gia nạp lần đầu 1988 Xu - 999.999 Xu sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

NgàyVật phẩm đột biến (Set)Thuộc tính đột biến
09/08 - 12/08


Gà Vàng Đáng Yêu

+100 Sát thương
+100 Hộ Giáp
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
+1000 Máu
13/08 - 15/08 


Mắt rắn u buồn

+100 Sát thương 
+100 Hộ Giáp 
+100 Tấn công 
+100 Phòng thủ 
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn 
+1000 Máu
16/08 - 19/08 


Kính như ý

+100 Sát thương 
+100 Hộ Giáp 
+100 Tấn công 
+100 Phòng thủ 
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn 
+1000 Máu
20/08 - 22/08


Tím Quyến Rũ (Nam)

Xanh Mê Hoặc (Nữ)

+100 Sát thương 
+100 Hộ Giáp 
+100 Tấn công 
+100 Phòng thủ 
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn 
+1000 Máu
09/08 - 22/08


Bản Năng Vô Cực

Chiến Binh Xám

Super Saiyan God SS

'+50 Tấn công
+50 Phòng thủ
+50 Nhanh nhẹn
+50 May mắn
+500 HP
+50 Sát
+50 Giáp


Theo đợt thời gian đột biến, Gunner tham gia nạp lần đầu 200 Xu - 999.999 Xu sẽ nhận được vật phẩm Kính Đột Biến tương ứng:

NgàyVật phẩm đột biến (Mặt)Thuộc tính đột biến

09/08 - 12/08

Nồng Nàn (Nam)
8 ngày/Không thể tiếp phí
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Hoài Niệm (Nữ)
8 ngày/Không thể tiếp phí
13/08 - 15/08  Mơ Hồ
8 ngày/Không thể tiếp phí
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Bất mãn nhỏ
8 ngày/Không thể tiếp phí
16/08 - 19/08  Anh chàng tinh nghịch
8 ngày/Không thể tiếp phí
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Nghi Ngờ
8 ngày/Không thể tiếp phí
20/08 - 22/08 Bé Lì
8 ngày/Không thể tiếp phí
Hạnh Phúc Đong Đầy
8 ngày/Không thể tiếp phí
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).