Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09.07 - 22.07.2020]

Từ 09-07-20

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 09/07/2020
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 15/07/2020.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Vật Tế Cao 1
Đá Manh Hóa 1
Đá Linh Hồn 5
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Ma Thạch 500 EXP 1
Trùng Sinh Đơn 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Ma Thạch 1000 EXP 1
Hộp Hồn Tinh - Vừa 1
Đá Tím 1
3,500 Xu
Búa S - Phù Điêu
7 ngày
1
Nón S - Phù Điêu
7 ngày
1
Giáp S - Phù Điêu
7 ngày
1
8,000 Xu Châu Báu Sát Thương Lv17 1
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 1
Đá Phong Ấn 3
15,000 Xu Châu Báu Sát Thương Lv17 2
Thuốc Tăng Tư Chất 1
Đá Phong Ấn 5
20,000 Xu Châu Báu Sát Thương Lv17 3
Thuốc Tăng Tư Chất 2
Đá Phong Ấn 6
35,000 Xu Đứa Bé Nghịch Ngợm
7 ngày
1
Thuốc Tăng Tư Chất 3
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 2
50,000 Xu Ngưu Ngưu
7 ngày
1
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Hoàn Mỹ 1
Đá Phong Ấn 15
80,000 Xu Thuốc Tăng Tư Chất 8
Xanh Biếc 4 1
Tịnh Gia
7 ngày
1
100,000 Xu Nhị Ca
7 ngày
1
Pha Lê 7 Màu 15
Đá Phong Ấn 45
200,000 Xu Ấn Chúc Phúc (1)-Hoàn Mỹ-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1
Pha Lê 7 Màu 30
Biến Hình PET: Cún Sociu
Vĩnh Viễn
1
300,000 Xu Hộp Hồn Tinh Lớn 100
Pha Lê 7 Màu 50
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
400,000 Xu Nhẫn 11 Tuổi +5
7 ngày/Có thể bồi dưỡng
1
Hộp Hồn Tinh - Lớn 160
Ấn Tán Dương (6)-Siêu Việt-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.