Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09/03 - 22/03]

Từ 08-03-17

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 09/03/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 15/03/2017.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

2 mốc 200, 500 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, Thuốc Tăng Cấp Thú thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Ma Thạch-Sơ 5
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 3
Nước tu luyện cấp 2 1
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 1
Vé Tăng Vật Tổ 100
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên
1 -
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Thức Ăn (Cao)
Dùng nhận 20.000 EXP Thú cưng
10
Mũi khoan cấp 3 2
Rương vàng 4
3,500 Xu
Vật Tế-Cao 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 6
Da Thú 20
8,000 Xu Vật Tế-Cao 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 24
Bí Ngân 20
15,000 Xu Vật Tế-Cao 30
Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá Linh Hồn 50
20,000 Xu Vật Tế-Cao 50
Thuốc Tăng Cấp Thú 70
Bạc
40
35,000 Xu Vật Tế-Cao 85
Thuốc Tăng Cấp Thú 120
Thẻ triệu hồi Vẹt
Khóa/ 30 ngày
1
50,000 Xu Vật Tế-Cao 150
Thuốc Tăng Cấp Thú 160
Đá Linh Hồn
180
100,000 Xu Vật Tế-Cao 360
Thuốc Tăng Cấp Thú 360
Túi Quà Pet 5* - Thường

1
200,000 Xu Đá Thức Tỉnh 10
Bạc 400
Châu báu_Sát (21) 1
300,000 Xu Đá Thức Tỉnh 15
Vàng 400
Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 16/03/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22/03/2017.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

2 mốc 200, 500 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, Thuốc Tăng Cấp Thú thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Ma Thạch-Sơ 5
Linh Châu Kỹ Năng 5
Nước tu luyện cấp 2 1
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 1
Vé Tăng Vật Tổ 100
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên
1 -
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Thức Ăn (Cao)
Dùng nhận 20.000 EXP Thú cưng
10
Mũi khoan cấp 3 2
Rương vàng 4
3,500 Xu
Vật Tế-Cao 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 6
Da Thú 20
8,000 Xu Vật Tế-Cao 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 24
Bí Ngân 20
15,000 Xu Vật Tế-Cao 30
Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá Linh Hồn 50
20,000 Xu Vật Tế-Cao 50
Thuốc Tăng Cấp Thú 70
Bạc
40
35,000 Xu Vật Tế-Cao 85
Thuốc Tăng Cấp Thú 120
Thẻ triệu hồi Đậu
30 ngày/Khóa
1
50,000 Xu Vật Tế-Cao 150
Thuốc Tăng Cấp Thú 160
Đá Linh Hồn
180
100,000 Xu Vật Tế-Cao 360
Thuốc Tăng Cấp Thú 360

Túi Quà Pet 5* - Thường

1
200,000 Xu Đá Thức Tỉnh 10
Bạc 400
Châu báu_Sát(21) 1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.