Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09.01 - 22.01.2020]

Từ 09-01-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 09/01/2020
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 15/01/2020.
  • Mỗi ngày tham gia 1 lần.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20

S-Trăng Bạc
1 ngày/khóa

1
GÓI QUÀ 2 Hộp Hồn Tinh - Nhỏ 2
Vé Tăng Vật Tổ 50

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Đồng Đỏ 5
Bụi Sao 5

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Đá Cường Hóa 60
GÓI QUÀ 2

Tam Sinh Thạch

1
Hộp Hồn Tinh - Nhỏ 5
Bùa Bảo Vệ 1
GÓI QUÀ 3 Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
Hộp Hồn Tinh - Nhỏ 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4
Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Đá Cường Hóa 100
GÓI QUÀ 2 Tam Sinh Thạch 2
Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1
Bùa Bảo Vệ 2
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Châu báu chúc phúc công kích 1
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 8
Phụ Kiện: Bộ Thần Hắc Ám 1 2
Hồn Rồng Lửa 2
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh-Lớn 3
Túi Quà Phụ Kiện Vũ Khí Vang Danh 1
Ngọc Gió 2
GÓI QUÀ 3

Bộ Phụ Kiện Tự Do 1

Không khóa

1
Đá Phong Ấn 2
Vòng Tay EXP +3 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Phụ Kiện: Bộ Thần Hắc Ám 1 3
Nguồn sức mạnh 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 12
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Phụ Kiện Vũ Khí Vang Danh 1
Ngọc Gió 3
Túi Khắc Ấn PVP - Hoàn Mỹ 1
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Phụ Kiện: Bộ Thần Hắc Ám 1 5
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 25

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Phụ Kiện Vũ Khí Vang Danh 2
Hộp Hồn Tinh-Lớn 5

Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa

1
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
Châu Báu Sát Thương Lv17 1