Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09.01 - 22.01.2020]

Từ 09-01-20

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 09/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 15/01/2020.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5

Thuốc Tăng Cấp Thú

2

Quà Tháng 1
1
21 - 30
Thuốc Tăng Cấp Thú
10

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1
1

Cành Mai
2
31 - 40
Cành Mai
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1
1

Ấn Bùa Hoàn Mỹ
1
41 - 50
Cành Mai
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1
1

Hộp Hồn Tinh Vừa
1
51 - 70
Cành Mai
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1
1

Hộp Hồn Tinh Vừa

1

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 16/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22/01/2020.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5

Thuốc Tăng Cấp Thú

2

Quà Tháng 1 (2)
1
21 - 30
Thuốc Tăng Cấp Thú
10

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1 (2)
1

Cành Mai
2
31 - 40
Cành Mai
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1 (2)
1

Ấn Bùa Hoàn Mỹ

1
41 - 50
Cành Mai
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1 (2)
1

Hộp Hồn Tinh Vừa

1
51 - 70
Cành Mai
2

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 1 (2)
1

Hộp Hồn Tinh Vừa

1

Năm Mới Bình An

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:

Cành Mai x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
WOW Gậy Như Ý (7 ngày) x1
Danh Hiệu: Trăm Trận Trăm Thắng x1 Bảo trì
Châu báu Sát thương Lv.15 x10
Thuốc Ma Pháp x10  
Trùng Sinh Đơn x10
Túi quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1

Năm Mới Thành Đạt

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:

Cành Mai x350

Cành Đào x15
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
SUPER Bong Bóng (7 ngày) x1
Ấn Chúc Phúc Hoàn Mỹ 4 Sao x1
Danh Hiệu: Quốc Vương Tộc Bom x1
Thẻ Hồn x100  
Đá Tăng Cấp x20
Túi quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x2

Năm Mới Vui Vẻ

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x6 Đá Cường Hóa x45
Mũi Khoan Cấp 1 x30

Châu Báu Thuộc Tính Lv9-11 x6


Cành Mai x3

Năm Mới Hạnh Phúc

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x6

Hộp hồn tinh (nhỏ) x3

Đá Linh Hồn x9

Da Thú x9


Cành Mai x3

Năm Mới No Đủ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Cành Mai x1

Năm Mới Sung Túc

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Vật Tế Cao x2
Chìa Ma Pháp x5  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x3 chaubau
Bụi Sao x3
Thẻ Hồn x20  
Cành Mai x1

Năm Mới Đoàn Viên

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Tăng Cấp x1
Mảnh Sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Đồng Đỏ x2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5
Rương xu khóa sơ x4
Cành Mai x1

Năm Mới Thành Công

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá Linh Nguyện x2  
Cành Mai x1

Năm Mới Hòa Thuận

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Mảnh ghép Phụng Hoàng Băng 4* x1
Chocolate Tình Yêu x1
Cuồng Long Trượng - Mảnh sơ x1   
Cành Mai x1

Năm Mới Tiến Bộ

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần

Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:

Cành Mai x16
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Mảnh Sơ LEGEND Xếp hình x2

Nhẫn EXP +2 (1.000 EXP) x6

Vĩnh viễn/ Khóa

Ma Thạch 5000 EXP x1

Tam Sinh Thạch x1

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 09/01/2020 - 23:59:59 05/02/2020
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10