Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09.01 - 22.01.2020]

Từ 09-01-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 09/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 15/01/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 200 Xu, 500 Xu, 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Cấp 2
Đá Tâm Nguyện 6
Đá Cường Hóa 100
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 25
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Đá Tăng Cấp 3
Đá Tâm Nguyện 15
Đá Cường Hóa 200
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Sát Thương lv 17 1
Đá Tâm Nguyện 20
Đá Tăng Cấp 5
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Venus +4
7 ngày
1
Đá Đúc Luyện 4
Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Tình Yêu Muôn Màu
7 ngày/Khóa
1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Mây 7 Màu
7 ngày
1
Đá Tâm Nguyện 30
Đá Tăng Cấp 8
GÓI QUÀ 3 Vĩnh Hằng +4
7 ngày
1
Đá Đúc Luyện 6
Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu - Áo - Ưu Tú
7 ngày/Khóa
1
Sắt Mềm 50
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Sát Thương lv 17 3
Đá Tâm Nguyện 60
Đá Tăng Cấp 20
GÓI QUÀ 3 Đá Đúc Luyện 15
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Khóa
1
Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ 3

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Sắt Mềm 60
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Đá Tâm Nguyện 80
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 25
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ 4

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
2
Bạc Trắng 20
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được
2
Đá Tâm Nguyện 120
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 40
Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ 8
Nhẫn EXP +4 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bộ Phụ Kiện Thời Trang: Hoạt Hình Gunny 10/12
Mở chắc chắn nhận hết các Set trang bị sau: Vui Tết, Rồng Mắt Xanh, Rồng Thiếu Nữ, Rồng Ăn Vặt, Hải Tặc (Nam), Hải Tặc (Nữ), Dũng Giả (Nữ), Dũng Giả (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nữ).
1
Đá Phong Ấn 12
Bạc Trắng 30
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Đá Tâm Nguyện 250
Chiến Thần*
365 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 60
Quyển Phù Hiệu - Vũ Khí Phụ - Hoàn Mỹ 1
Nhẫn EXP +4 4

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 24
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 24
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 24
Đá Đúc Luyện 120
Vòng Tay 9 Tuổi +5
7 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Hộp Hồn Tinh Lớn 50
Thẻ Gấu Trúc
365 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
365 ngày
1
Pha Lê 7 Màu 20
Bụi Sao 300
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Đúc Luyện 240
Nhẫn EXP +5
7 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Hộp Hồn Tinh Lớn 100
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Boomerang
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Legend - Dép Lào
7 ngày
1
Pha Lê 7 Màu 20
Bụi Sao 500
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 300
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 2
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Nhẫn EXP +5 1
Đá Đúc Luyện 400
Đá Đúc Hồn 900
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 160
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.