Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09.01 - 22.01.2020]

Từ 09-01-20

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 09/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22/01/2020.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Khi các Gunner tiến hành dát vàng thành công trang bị sẽ nhận được phần thưởng:

Trang bị dát vàngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Vũ khí Túi quà Maria 2
Tinh hoa vinh dự 10
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Hộp Hồn Tinh Nhỏ 5
Áo Túi quà Apollo 2
Tinh hoa vinh dự 10
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Hộp Hồn Tinh Nhỏ 2
Nón Túi quà Midas 2
Tinh hoa vinh dự 10
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 2
Hộp Hồn Tinh Nhỏ 2

* Tất cả các quà tặng đều Khóa.

* Sự kiện chỉ áp dụng sau khi bảo trì xong.

* Áp dụng cho tất cả máy chủ .