Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [09.01 - 22.01.2020]

Từ 09-01-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 09/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 22/01/2020.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục ĐạtPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Đá Phong Ấn 1
500 Xu khóa 1
WOW Rồng Nước
30 ngày/Khóa
1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Rương Trang Sức +5 1
Nón S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày
Búa S Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
500 Xu khóa 1
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng
Mở nhận 3200 điểm thám hiểm.
3
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Châu Báu Sát Thương Lv17 1
Đá Phong Ấn 1
Ấn Chúc Phúc (6) - Ưu Tú - 4 Sao 1
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ phụ kiện Xe 10 Tuổi
14 ngày/Khóa
1
500 Xu khóa 1
Danh Hiệu Tinh Anh Tộc Bom 1
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngàyPhần thưởngSố LượngHình ảnh
Ngày 1 Đá Tâm Nguyện 30
Ngày 2 Mũi khoan cấp 2 30
Ngày 3 Bụi Sao 25
Ngày 4 Thẻ hồn 10
Ngày 5 Đá Tăng Cấp 10
Ngày 6 Hộp Tinh Hồn Nhỏ 15
Ngày 7 Châu báu_Sát(15) 2
Ngày 8 Đá Tăng Sao Lv1 5
Ngày 9 Đá Vỡ 100
Ngày 10 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 2
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 15
Ngày 13 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 5
Ngày 14 Đá Phong Ấn 1

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.