Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [08.08 - 21.08.2019]

Từ 08-08-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 15/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 21/08/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vật Tế Cao 15
Đá Tăng Cấp 3
Đá Luyện Hóa 5
GÓI QUÀ 2 Bụi Sao 20
Đá Phong Ấn 1
Chìa Ma Pháp 100
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Đá Phong Ấn 1
Thẻ Bối Rối 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vật Tế Cao 20
Bụi Sao 30
WOW Photocopy
7 ngày/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 1
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 1
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 1
GÓI QUÀ 3 WOW Noel
7 ngày/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
Đá Phong Ấn 2
Thẻ Danh Hiệu Soái Ca 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 25
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Đá Phong Ấn 2
GÓI QUÀ 2 Thẻ phụ kiện Vịt Tắm Biển
60 ngày
1
Đá Phong Ấn 2
Bụi Sao 50
GÓI QUÀ 3 Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở nhận ngẫu nhiên Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
1
Bụi Sao 50
Bạc Trắng 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Hộp Tinh Hồn Vừa 10
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Hộp Tinh Hồn Vừa 10
Đá Phong Ấn 4
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Hộp Hồn Tinh - Vừa 10

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 100
Hộp Hồn Tinh Vừa
15
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 6
Trùng Sinh Đơn 40
Phượng Hoàng Băng 4 1
GÓI QUÀ 3

Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở nhận ngẫu nhiên Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
1
Bụi Sao 150
Bạc Trắng 18

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 200
Đá Phong Ấn PET 12
Hoàng Kim Vũ*
365 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Hộp Hồn Tinh - Vừa 30
SUPER Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Đậu Đậu Tinh Linh
8 ngày/khóa
1
Bạc Trắng 36

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Thức Tỉnh 5
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 60

Túi Quà Quyển Phù Hiệu - Hoàn Mỹ

1
Hồn Rồng Lửa 25
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Hồn 250
Xe Không Gian
185 ngày
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Xe Không Gian
185 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 2
Đá Thức Tỉnh 10
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Hải Phòng
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
LEGEND Boomerang
7 ngày/Khóa
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 60
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.