Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [08.08 - 21.08.2019]

Từ 08-08-19

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 08/08 đến 23:59:59 ngày 11/08
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Gà Vàng Đáng Yêu 1 8 ngày
Gà Vàng Đáng Yêu 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Phong Vân Nam Hiệp
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 12/08 đến 23:59:59 ngày 14/08
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Mắt Kitty 8 ngày
Mắt Kitty 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Gấu Vui Vẻ
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 15/08 đến 23:59:59 ngày 18/08
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Kính Như Ý 1 8 ngày
Kính Như Ý 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Cừu Bay Nhỏ

1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 19/08 đến 23:59:59 ngày 21/08
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Tím Quyến Rũ (Nam) 1 8 ngày
Xanh Mê Hoặc (Nữ) 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Hiệp Sĩ Dơi

1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.