Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [08.08 - 21.08.2019]

Từ 08-08-19

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 08/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 21/08/2019.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2.000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Set trang bị)Thuộc tính đột biến tăng thêm
08/07 - 11/08

Phong Vân Nam Hiệp
+100 Tấn Công
+100 Phòng Thủ
+100 Nhanh Nhẹn
+100 May Mắn
+1000 HP
+100 Sát Thương
+100 Giáp
12/08 - 14/08
Gấu Vui Vẻ
15/08 - 18/08
Cừu Bay Nhỏ
19/08 - 21/08
Hiệp Sĩ Dơi


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Mặt-Tóc-Kính-Mắt)Thuộc tính đột biến tăng thêm
08/07 - 11/08 Gà Vàng Đáng Yêu +150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Gà Vàng Đáng Yêu
12/08 - 14/08 Mắt Kitty
Mắt Kitty
15/08 - 18/08 Kính Như Ý
Kính Như Ý
19/08 - 21/08 Tím Quyến Rũ (Nam)
Xanh Mê Hoặc (Nữ)

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).