Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07.11 - 13.11]

Từ 07-11-14 đến 13-11-14

Mua 3 tặng 1

Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 ngày 07.11 đến hết 09.11.2014.

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua 3 Đá tăng cấp giá 350xu/viên sẽ được tặng ngay Đá tăng cấp (x1) - thời hạn sử dụng 1 ngày.


Ghi chú

  • Mua Đá tăng cấp trực tiếp tại Shop Game mới được tính. Mua trong Đấu giá hoặc giao dịch qua thư sẽ không được tính.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà Phi Công.

Mua 1 nhận 2

Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 ngày 07.11 đến 23h59 ngày 13.11.2014.

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua 1 Túi quà châu báu giá 50xu/túi trong Shop Game sẽ được tặng ngay Túi quà mũi khoan 2 (x1).


Ghi chú

  • Mua Túi quà châu báu tấn công trực tiếp tại Shop Game mới được tính. Mua trong Đấu giá hoặc giao dịch qua thư sẽ không được tính.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà Phi Công.