Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07-08 - 14-08]

Từ 07-08-14 đến 14-08-14

Chào các Gunner! Mừng phiên bản mới Gunny - Kỵ Binh Gà ra mắt trên toàn máy chủ, Gà Gunny sẽ mở một sự kiện đặc biệt để các bạn nhanh chóng gia tăng ma thạch cho mình. Nhớ tham gia nhé!

Gunny - Kỵ Binh Gà

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ 00:00:00 ngày 07/08 - 23:59:59 ngày 10/08

Nội dung sự kiện

    • Trong thời gian sự kiện, khi Gunner sử dụng đài ma thạch sẽ được X2 điểm ma thạch (điểm dùng để đổi đá trong SHOP ma thạch. Cụ thể như sau

X2 ĐIỂM TÍCH LŨY MA THẠCH

Mức mở đài ma thạchĐiểm tính năngĐiểm nhận được
với sự kiện
10 20
Trung 25 50
Cao 50 100

*Áp dụng cho tất cả các máy chủ Gunny

Với điểm tích lũy nhận được, các bạn có thể dùng để đổi các loại đá ma thạch tại Shop "Đổi Điểm"

Nhanh chóng chớp ngay cơ hội hiếm có để đổi lấy những viên ma thạch cực xịn thôi các Gunner ơi!