Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07-08 - 14-08]

Từ 07-08-14 đến 14-08-14

Chào các Gunner! Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Đấu trường dũng sĩ Sử Thi

>>Âm mưu nguy hiểm 1

ÂM MƯU NGUY HIỂM 1
(Mỗi ngày hoàn thành 10 lần)
Thời gian 09:00 ngày 07/08 đến 23:59 ngày 14/08
Cấp độ 08-65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-thường
Phần thưởng

RƯƠNG VŨ KHÍ WOW (x1)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Tinh hoa vinh dự (x1)

>> Âm mưu nguy hiểm 2

ÂM MƯU NGUY HIỂM 2
(Mỗi ngày hoàn thành 10 lần)
Thời gian 09:00 ngày 07/08 đến 23:59 ngày 14/08
Cấp độ 30 - 65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-khó
Phần thưởng

Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Boomerang (x5)
Mũi khoan cấp 2 (x2)
Tinh hoa vinh dự (x5)

>> Âm mưu nguy hiểm 3

ÂM MƯU NGUY HIỂM 3
(Mỗi ngày hoàn thành 10 lần)
Thời gian 09:00 ngày 07/08 đến 23:59 ngày 14/08
Cấp độ 30-65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Anh hùng
Phần thưởng

Mảnh trứng 4 sao sơ cấp (x1)
Lu đồng (x1)
Búa đập lu (x1)
Châu báu thuộc tính LV13-15 (x1)

>> Âm mưu nguy hiểm 4

ÂM MƯU NGUY HIỂM 4
(Mỗi ngày hoàn thành 10 lần)
Thời gian 09:00 ngày 07/08 đến 23:59 ngày 14/08
Cấp độ 30-65
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Đá huyền thú (x30)
Tinh hoa vinh dự (x5)
Ma thạch - sơ (x1)

Cùng tham gia nhận quà thả ga!