Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07/03- 20/03]

Từ 07-03-19

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 07/03 đến 23:59:59 ngày 10/03
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Chim Hồng 1 8 ngày
Hoa Lam 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Dũng Cảm (Nam)
1 8 ngày

Dũng Giả (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 11/03 đến 23:59:59 ngày 13/03
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Mã Não Tím 1 8 ngày
Mã Não Tím 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Bất Khuất (Nam)
1 8 ngày

Bất Khuất (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 14/03 đến 23:59:59 ngày 17/03
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Sao Mặt Trời 1 8 ngày
Sao Mặt Trời 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên
Vĩnh Hằng (Nam)

1 8 ngày

Vĩnh Hằng (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 18/03 đến 23:59:59 ngày 20/03
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Vua Băng Giá 1 8 ngày
Black Gold 1 8 ngày
Châu báu Sát Lv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên Châu báu Sát Lv15 1 Vĩnh viễn

Siêu Phàm (Nam)
1 8 ngày

Siêu Phàm (Nữ)
1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.