Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07/03- 20/03]

Từ 07-03-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 500 Xu, 1.000 Xu, 2.000 Xu, 3000 xu, 5000 xu, Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 07/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 13/03/2019.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 500xu, 1000 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
Đá Cường Hóa 20

S-Trăng Bạc
1 ngày/khóa

1
GÓI QUÀ 2 Đá 5
Đá Linh Hồn 5

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30
GÓI QUÀ 3 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Hộp Hồn Tinh Nhỏ 1

Gà Đột Biến

1 ngày/ khóa

1
30 - 30-30 - 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nam 10 1
Vỏ Vũ Khí Vật Tổ 10
Tam Sinh Thạch
1 ngày/ khóa
1
GÓI QUÀ 2

Cung Ảo Ảnh Kalsiddon

1 ngày/ khóa

1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Đá Bùa Vật Tổ 2
GÓI QUÀ 3 Quà Phụ Kiện Sưu Tập Nữ 10 1

Nhện May Mắn

1 ngày/ khóa

1
Châu Bác Thuộc Tính 11-17 3

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đúc Hồn 5
Đá Tăng Cấp 5
Đá Linh Hồn 50
GÓI QUÀ 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Vật Tế Cao 20
Châu Báu Sát Thương Lv15 2
GÓI QUÀ 3 Châu báu chúc phúc phòng ngự 1
Châu báu chúc phúc công kích 1
Châu báu chúc phúc thuộc tính 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Phụ Kiện Cuồng Nhiệt 1 (Nữ) 1
Đá Phong Ấn 2
Hộp Hồn Tinh Lớn 3
GÓI QUÀ 2
Châu Báu Sát Thương Lv 17 1
Đá Thức Tỉnh 2
Phụ Kiện Sôi Động 1 (Nam) 1
GÓI QUÀ 3

Bộ Phụ Kiện Tự Do 1

Không khóa

1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5
Hộp Hồn Tinh Vừa 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch 5000 EXP 1
Nguồn sức mạnh 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 15
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch 5000 EXP 1
Ấn Bùa Siêu Việt 3
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
GÓI QUÀ 3

Búa S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Nón S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

Giáp S-Đầu bò

3 ngày/ khóa

1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian 1
Đá Thức Tỉnh 1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 6
Hồ Lô-Truyền Thuyết 1

Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa

1
GÓI QUÀ 3

Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng
3 ngày/ khóa
1

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1
Đá Phong Ấn 2