Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07.01 - 20.01]

Từ 07-01-16 đến 20-01-16

Nạp xu có quà đây! Ưu đãi lớn dành cho các Gunner tham gia nạp xu trong những ngày tới. Đừng bỏ lỡ!

Khuyến mãi 150% Xu nạp

ĐỢT 1:

 • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 07.01.2016.
 • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 10.01.2016..

ĐỢT 2:

 • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 14.01.2016.
 • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 17.01.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi lần nạp xu vào game theo định mức bạn sẽ nhận được thêm 150% giá trị xu nạp:

Mức nạp xuSố xu nhận thêmTổng xu nhận được
200 300 500
500 750 1.250
1.000 1.500 2.500
2.000 3.000 5.000
5.000 7.500 12.500
10.000 15.000 25.000

Khuyến mãi 100% Xu nạp

ĐỢT 1:

 • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 11.01.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 13.01.2016.

ĐỢT 2: 

 • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 18.01.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 20.01.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi lần nạp xu vào game theo định mức bạn sẽ nhận được thêm 100% giá trị xu nạp:

Mức nạp xuSố xu nhận thêmTổng xu nhận được
200 200 400
500 500 1.000
1.000 1.000 2.000
2.000 2.000 4.000
5.000 5.000 10.000
10.000 10.000 20.000

NẠP XU TẠI ĐÂY

Quà tặng nạp Xu định mức mỗi ngày

Thời gian

 • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 07.01.2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 20.01.2016.

- Mỗi ngày, khi lần đầu các bạn chuyển Xu đạt các định mức sau sẽ có quà.

 • Phần thưởng cố định mỗi ĐỢT: (Theo Đợt, mỗi ngày nạp nhận 1 lần)

ĐỢT 1: 07.01 - 10.01

Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
-
499 Xu
Vật Tế-Cao 1
Bé Kim Cương
Set đột biến
1
Sao May Mắn 1
500 Xu
-
999 Xu
Vật Tế-Cao 2
Bé Kim Cương
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 2
1.000 Xu
-
1.999 Xu
Vật Tế-Cao 4
Bé Kim Cương
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 4
2.000 Xu
-
4.999 Xu
Vật Tế-Cao 6
Bé Kim Cương
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 6
5.000 Xu
-
9.999 Xu
Vật Tế-Cao 8
Thẻ Bước Xếp Gà 1 -
Bé Kim Cương
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 8
10.000 Xu
-
99.999 Xu
Vật Tế-Cao 12
Thẻ Bước Xếp Gà 2 -
Bé Kim Cương
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 10

ĐỢT 2: 11.01 - 13.01

Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
-
499 Xu
Đá Manh Hóa 1
Bé Ẩn Thân
Set đột biến
1
Sao May Mắn 1
500 Xu
-
999 Xu
Đá Manh Hóa 2
Bé Ẩn Thân
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 2
1.000 Xu

1.999 Xu
Đá Manh Hóa 3
Bé Ẩn Thân
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 4
2.000 Xu
-
4.999 Xu
Đá Manh Hóa 4
Bé Ẩn Thân
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 6
5.000 Xu
-
9.999 Xu
Đá Manh Hóa 5
Thẻ Lượt Ghép Cặp 1 -
Bé Ẩn Thân
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 8
10.000 Xu
-
99.999 Xu
Đá Manh Hóa 7
Thẻ Lượt Ghép Cặp 2 -
Bé Ẩn Thân
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 10

ĐỢT 3: 14.01 - 17.01

Mốc NạpPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
200 - 499 xu Thuốc Tăng Cấp Thú 1
Dũng Sĩ Rồng
Set đột biến
1  
Sao May Mắn 1  
500 - 999 xu Thuốc Tăng Cấp Thú 2  
Dũng Sĩ Rồng
Set đột biến
1  
Xu Vui Vẻ 2  
1000 - 1999 xu Thuốc Tăng Cấp Thú 4  
Dũng Sĩ Rồng
Set đột biến
1  
Xu Vui Vẻ 4  
2000 - 4999 xu Thuốc Tăng Cấp Thú 6  
Dũng Sĩ Rồng
Set đột biến
1  
Xu Vui Vẻ 6  
5000 - 9999 xu Thuốc Tăng Cấp Thú 8  
Dũng Sĩ Rồng
Set đột biến
1  
Thẻ Bước Xếp Gà 1 -
Xu Vui Vẻ 8  
10000 - 99999 xu Thuốc Tăng Cấp Thú 12  
Dũng Sĩ Rồng
Set đột biến
1  
Thẻ Bước Xếp Gà 2 -
Xu Vui Vẻ 10  

ĐỢT 4: 18.01 - 20.01

Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
-
499 Xu
Chiến hồn đơn 10
Nữ Vương Rồng
Set đột biến
1
500 Xu
-
999 Xu
Chiến hồn đơn 20
Nữ Vương Rồng
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 2
1.000 Xu

1.999 Xu
Chiến hồn đơn 40
Nữ Vương Rồng
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 4
2.000 Xu
-
4.999 Xu
Chiến hồn đơn 60
Nữ Vương Rồng
Set đột biến
1 -
Xu Vui Vẻ 6
5.000 Xu
-
9.999 Xu
Chiến hồn đơn 80
Nữ Vương Rồng
Set đột biến
1 -
Thẻ Lượt Ghép Cặp 1 -
Xu Vui Vẻ 8
10.000 Xu
-
99.999 Xu
Chiến hồn đơn 100
Nữ Vương Rồng
Set đột biến
1 -
Thẻ Lượt Ghép Cặp 2 -
Xu Vui Vẻ 10

Sau khi tiến hành nạp xu, hệ thống sẽ tự động gửi quà đến hộp thư cá nhân của bạn.


Lưu ý

 • Tất cả vật phẩm đều KHÓA.
 • Trong thời gian sự kiện, các bạn chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ duy nhất 1 lần mỗi ngày.
 • Chỉ áp dụng cho lần đầu tiên chuyển xu trong ngày diễn ra sự kiện. Lần thứ 2 trở đi sẽ không nhận được.
  • Ví dụ: Trong ngày bạn chuyển 200 Xu vào nhân vật sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, chuyển thêm sẽ không nhận được phần thưởng định mức mỗi ngày nữa.

Tích lũy nạp Xu nhận quà

Thời gian

 • ĐỢT 1:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 07.01.2016.
  • Kết thúc: 23h59 thứ tư, ngày 13.01.2016.
 • ĐỢT 2:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 14.01.2016.
  • Kết thúc: 23h59 thứ tư, ngày 20.01.2016.

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Vật Tế Thấp 1
Tinh hoa vinh dự 2
Châu báu thuộc tính 1
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Thần được mùa 1
Rương vàng mê cung 
5
Linh châu kỹ năng 2
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Linh Hồn Thú Cưỡi
(Nguyên liệu dung luyện thẻ biến hình thú cưỡi cao cấp)
1
Mảnh thú cưỡi 2
Tâm bảo vệ 2
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Đá tím 3
Vật Tế Cao 8
Đá Linh Hồn 3
5.000 xu Búa S - Đầu Bò
7 ngày/ Khóa/ Không thể tiếp phí
1
Giáp S - Đầu Bò
7 ngày/ Khóa/ Không thể tiếp phí
1
Nón S - Đầu Bò
7 ngày/ Khóa/ Không thể tiếp phí
1
8.000 xu Túi Quà Công Chúa Bướm
Chỉ dành cho nhân vật Nữ(Nhân vật Nam mở sẽ bị mất túi quà)
1
Hạnh Phúc +5
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Ma Thạch Cao 30
15.000 xu Vĩnh Hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Nguồi Sức Mạnh 2
Mũi khoan cấp 4 3
30.000 xu Thuốc tăng cấp thú 50
Đá tăng cấp
Khóa/Hạn 1 ngày
15
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
50.000 xu Thuốc tăng cấp thú 100
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Túi quà Hiệp Sĩ Rồng
Chỉ dành cho nhân vật Nam (Nhân vật Nữ mở sẽ bị mất túi quà)
2
100.000 xu
Thẻ Phụ Kiện Dê Trắng
1
Hộp thẻ bạch kim Vòng xoáy thời gian 10
Thuốc tăng cấp thú 150
200.000 xu LEGEND - Pháo Hoa
Có thể tiếp phí/Không thể dịch chuyển.
1
Thuốc tăng cấp thú 300
Đá Linh Hồn 300

Lưu ý:

 • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.

HƯỚNG DẪN NẠP XU TẠI ĐÂY