Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07.01 - 20.01]

Từ 07-01-16 đến 20-01-16

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 07.01.2016..
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 20.01.2016..

Nội dung sự kiện

Bạn có thể nhận một vật phẩm đột biến khác là Set quần áo cực dễ thương từ sự kiện Nạp xu định mức mỗi ngày.

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnHình ảnh
07/01 - 10/01 Bé kim cương
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
11/01 - 13/01 Bé ẩn thân
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
14/01 - 17/01 Dũng sĩ rồng
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
18/01 - 20/01 Nữ vương rồng
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của set đó sẽ biến mất.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).