Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06/09 - 19/09]

Từ 05-09-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

 • ĐỢT 1:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/09/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/09/2018.
 • ĐỢT 2:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 13/09/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/09/2018.
  • -->
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.
 • Không áp dụng cho máy chủ Gà Người Nhện.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá tăng cấp
2
Thuốc Tăng Cấp Thú 5  
GÓI QUÀ 2 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1  
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 2  
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 30  
GÓI QUÀ 3 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Đá Bùa Vật Tổ 3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 4
Thuốc Tăng Cấp Thú 10  
Đá Cường Hóa 100  
GÓI QUÀ 2 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 2  
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 4  
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 60  
GÓI QUÀ 3 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 6  
Đá Bùa Vật Tổ 8  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 3  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá tăng cấp 8  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 4  

Bao tay Venus +5

7 ngày/ Khóa

1  
GÓI QUÀ 2 Thức Ăn (20.000 exp) 15  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 3  

Bao tay Venus +5

7 ngày/ Khóa

1  
GÓI QUÀ 3 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 6  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 12  

Bao tay Venus +5

7 ngày/ khóa

1  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Linh hồn thú cưỡi 5  
Sát Long+4 1  

Bong bóng giới tính (Kích hoạt phụ kiện)

7 ngày/ khóa

1  
GÓI QUÀ 2
Châu báu sát thương Lv17 3  

Sát Long+4

7 ngày/ khóa

1  
Đá năng lượng-Cao 6  
GÓI QUÀ 3

Vĩnh hằng +5

7 ngày/ khóa

1  

Sát Long+4

7 ngày/ khóa

1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 24  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Linh hồn thú cưỡi 10  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 15  
Rương 500 Xu khóa 7  
GÓI QUÀ 2
Bùa Siêu việt 2  

Thẻ phụ kiện Hồ Ly

90 ngày/ Khóa

1  
Rương 500 Xu khóa 7  
GÓI QUÀ 3

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 45  
Đá Bùa Vật Tổ 50  
Rương 500 Xu khóa 7  

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1  
Đá Tăng Sao Lv2 30  

SUPER-Cá Chép

7 ngày/ khóa

1  
GÓI QUÀ 2
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1  
Bùa Tốc Độ-Siêu việt 1  

Hoàng Kim Vũ*

365 ngày/ Khóa

1  
GÓI QUÀ 3

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 30  
Đá Bùa Vật Tổ 100  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 90  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch 10.000 EXP 5  

Quy Thần +5

7 ngày/ khóa

1  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 50  
GÓI QUÀ 2
Châu báu sát thương Lv19 1  

Quy Thần +5

7 ngày/ khóa

1  
Hộp hồn tinh (vừa) 50  
GÓI QUÀ 3

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 50  
Quy Thần +5
7 ngày/ khóa
1  
Hộp hồn tinh (vừa) 50  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh

365 ngày/ khóa

1  
Hộp hồn tinh (vừa) 125  
Ấn Chúc Phúc (2)-Hoàn Mỹ-4Sao 1  --
GÓI QUÀ 2

Thẻ phụ kiện Xe Thỏ

365 ngày/ Khóa

1  
Bùa Truyền thuyết 1  
Ấn Tán Dương (3)-Hoàn Mỹ-4Sao 1  --
GÓI QUÀ 3

Vòng Tay EXP +5

7 ngày/ khóa

1  
Hộp hồn tinh (vừa) 125  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 300  

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Legend - Pháo Hoa

7 ngày/ khóa

1  

Thành Chủ Cần Thơ

30 ngày/ khóa

2  
Ấn Chúc Phúc (3)-Hoàn Mỹ-5Sao 1
GÓI QUÀ 2

Legend-Boomerang

7 ngày/ khóa

1  

Thành Chủ Cà Mau

30 ngày/ khóa

2  
Ấn Tán Dương (3)-Hoàn Mỹ-5Sao 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Hà Nội

30 ngày/ Khóa

2  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 200  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 600  

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

Lưu ý:

 • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
 • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
 • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
 • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.