Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06/09 - 19/09]

Từ 05-09-18

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/09/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/09/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, Thuốc Tăng Cấp Thú thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá 2  
Chìa Ma Pháp 2
Da Thú 2  
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Vật Tế Cao 3  
Hộp hồn tinh (nhỏ) 3  
Trùng Sinh Đơn
1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Châu báu Sát thương Lv.15 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10  
3,500 Xu

Búa S-Phù điêu

7 ngày/khóa

1  

Nón S-Phù điêu

7 ngày/khóa

1  

Giáp S-Phù điêu

7 ngày/khóa

1  
8,000 Xu Nhẫn EXP +2 (1.000 exp) 5  
Thức ăn Cao (20.000 exp) 50  
Mũi khoan cấp 3 40  
15,000 Xu Đồng 80
Linh hồn thú cưỡi 10  
Mũi khoan cấp 3 75  
20,000 Xu Mũi khoan cấp 3 100  

SUPER-Hỏa Phụng Kích

7 ngày/ Khóa

1  

Bao tay Venus +5

7 ngày/ Khóa

1  
35,000 Xu

Thẻ Sơn Dương

30 ngày/ Khóa

1  
Bí Ngân 135
Vĩnh Hằng +5
7 ngày/ Khóa
1
50,000 Xu Đồng 250  

Hạc Giấy

7 ngày/ Khóa

1

Cáo Tiên

90 ngày/ Khóa

1
100,000 Xu Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 200
Vẫn Kim 120

Nhẫn EXP +4

7 ngày/ Khóa

5  
200,000 Xu Ấn Nghệ Thuật (3)-Hoàn Mỹ-5Sao 1

--
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 400

Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP

10
300,000 Xu

Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP

10
Đồng 1000  
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:30 thứ năm, ngày 13/09/2018
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/09/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, Thuốc Tăng Cấp Thú thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 2
Thẻ hồn 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 2  
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Trùng Sinh Đơn 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 5  
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Da Thú 10
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10  
3,500 Xu
Búa S-Phù điêu
7 ngày/Khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/Khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/Khóa
1  
8,000 Xu Nhẫn EXP +2 (1.000 exp) 5
Thức ăn Cao (20.000 exp) 50
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 24
15,000 Xu Linh hồn thú cưỡi 10  
Châu báu_Sát(15)    10  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 4
20,000 Xu Linh Hồn PET 20

SUPER-Maya

7 ngày/ Khóa

1  

Bao tay Venus +5

7 ngày/ Khóa

1  
35,000 Xu

Thẻ phụ Kiện Vịt

30 ngày/ Khóa

1  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 5
Vĩnh Hằng +5
Có thể tiếp phí/Bồi Dưỡng
1
50,000 Xu Đồng 250
Bươm Bướm Vàng 1  --

Thẻ triệu hồi Tiểu Thần

90 ngày/ Khóa

1  
100,000 Xu Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 200  
Vẫn Kim 120

Nhẫn EXP +4

7 ngày/ khóa

5  
200,000 Xu Ấn Nghệ Thuật (3)-Hoàn Mỹ-5Sao 1
--

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 400

Nhẫn EXP +4

7 ngày/ khóa

10
300,000 Xu Đá Thức Tỉnh 20
Đồng 1000
Túi quà Ấn Siêu Việt
Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.