Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06/09 - 19/09]

Từ 05-09-18

Untitled Document

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 06/092018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/09/2018.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà Tựu Trường 2018
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tựu Trường 2018
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tựu Trường 2018
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tựu Trường 2018
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tựu Trường 2018
1

Đá Linh Hồn
20

Mừng Năm Học Mới (1)

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 06/092018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/09/2018.
Điều kiện:
  • Thu thập đủ: Bút Vẽ x2, Bình Mực x2, Đồng Hồ x2, Gọt Bút Chì x2.
  • Áp dụng: Toàn server.
Thu ThậpSố Lượng

Bút Vẽ
2

Bình Mực
2

Đồng Hồ
2
Gọt Bút Chì 2
Nhãn ThưởngSố Lượng


Voi Vàng

2 ngày/ Khóa

1

Nhẫn 1000 EXP
3

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1
3


Gấu Mạnh Mẽ

2 ngày/ Khóa

1

Mừng Năm Học Mới (2)

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 06/09/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/09/2018.
Điều kiện:
  • Thu thập đủ: Bút Vẽ x39, Bình Mực x39, Đồng Hồ x39, Gọt Bút Chì x39.
  • Áp dụng: Toàn server.
Thu ThậpSố Lượng

Bút Vẽ
39

Bình Mực
39

Đồng Hồ
39
Gọt Bút Chì 39
Nhãn ThưởngSố Lượng


Trăm Trận Trăm Thắng
10 ngày/ Khóa

1


WOW-Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa

1

Châu báu Sát thương Lv.15

10

Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng

2

Vật Tế Cao

50

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1

25

Tưng Bừng Năm Học Mới

Mỗi ngày có thể hoàn thành 5 lần 
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 7 trận tự do 3vs3
- Chiến thắng 5 trận Guild Chiến
Phần thưởng


Khăn Quàng Đỏ x3

Không khóa


Mảnh đá tăng cấp x3

Nước Cam Giải Khát

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng


Linh Hồn PET x2

Ma Thạch-Cao x2

Thức Ăn (Sơ) x3

Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1

Châu báu thuộc tính Lv4 x2

Gió Hè Ấm Áp

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Bút Vẽ x1

Thời Tiết Oi Bức

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Linh Châu Kỹ Năng x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2


Bình Mực x1

Bãi Biển Rực Nắng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Chiến hồn đơn (x20)

Bình Mực x1

Kem Que Mát Lạnh

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian
00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng


Đá Bùa Vật Tổ (x2)


Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x1


Rương xu khóa sơ x4

Đồng Hồ x1

Dưa Hấu Sảng Khoái

Mỗi ngày hoàn thành 99 lần 
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3

Đá huyền thú (x10)
Gọt Bút Chì x1

Tiếng Ve Gọi Hè

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 00:00:00 06/09/2018 - 23:59:59 19/09/2018
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng
Thuốc Tăng Cấp Thú x2

Đá Cường Hóa x15

Mảnh Thú Cưỡi x2

Bút Vẽ x1