Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06/09 - 19/09]

Từ 05-09-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

09:00 ngày 06/09/2018 đến 23:59:59 ngày 09/09/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Ngu Ngơ 1 8 ngày
Tình Si 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 Vĩnh viễn
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 Vĩnh Viễn


Vui Tết

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 10/09/2018 đến 23:59:59 ngày 12/09/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Bất mãn nhỏ 1 8 ngày
Miệng mèo dễ thương 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 0 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 0 ngàyRồng Mắt Xanh

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 13/09/2018 đến 23:59:59 ngày 16/09/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Xa cách buồn đau 1 8 ngày
Xa cách buồn đau 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Rồng Thiếu Nữ

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 17/09/2018 đến 23:59:59 ngày 19/09/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Cười Mỉm 1 8 ngày
Cô Gái Xấu Xí 1 8ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày

Rồng Ăn Vặt
1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.