Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06/09 - 19/09]

Từ 05-09-18

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/09/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/09/2018.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi ngày Gunner tham gia nạp lần đầu 1988 Xu - 999.999 Xu sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

NgàyVật phẩm đột biến (Set)Thuộc tính đột biến
06/09 - 09/09

Vui Tết
+100 Sát thương
+100 Hộ Giáp
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
+1000 Máu
10/09 - 12/09
Rồng Mắt Xanh
+100 Sát thương 
+100 Hộ Giáp 
+100 Tấn công 
+100 Phòng thủ 
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn 
+1000 Máu
13/09 - 16/09
Rồng Thiếu Nữ
+100 Sát thương 
+100 Hộ Giáp 
+100 Tấn công 
+100 Phòng thủ 
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn 
+1000 Máu
17/09 - 19/09
Rồng Ăn Vặt
+100 Sát thương 
+100 Hộ Giáp 
+100 Tấn công 
+100 Phòng thủ 
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn 
+1000 Máu


Theo đợt thời gian đột biến, Gunner tham gia nạp lần đầu 200 Xu - 999.999 Xu sẽ nhận được vật phẩm Kính Đột Biến tương ứng:

NgàyVật phẩm đột biến (Mặt)Thuộc tính đột biến

06/09 - 09/09


Ngu Ngơ
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Tình Si
10/09 - 12/09
Bất mãn nhỏ
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Miệng mèo dễ thương
13/09 - 16/09 
Xa cách buồn đau
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Xa cách buồn đau
17/09 - 19/09
Cười mỉm
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Cô gái xấu xí

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).