Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06/09 - 19/09]

Từ 05-09-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Điều kiện tham gia:

      • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 06/09/2018.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 12/09/2018.
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
Ngày 1 Thuốc Tăng Cấp Thú x20 Vĩnh viễn
Ngày 2 Chiến Hồn Đơn x150 Vĩnh viễn
Ngày 3 Linh Lộ Đơn x35 Vĩnh viễn
Ngày 4 Thẻ hồn x10 Vĩnh viễn
Ngày 5 Nước tu luyện ma pháp lv2 x20 Vĩnh viễn
Ngày 6 Đá Bùa Vật Tổ x15 Vĩnh viễn
Ngày 7 Rương vỏ vũ khí ngẫu nhiên x2 Vĩnh viễn
Ngày 8 Vật Tế-Cao x10 Vĩnh viễn
Ngày 9 Đá vỡ x100 Vĩnh viễn
Ngày 10 Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp x5 Vĩnh viễn
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi x20  Vĩnh viễn
Ngày 12 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x10 Vĩnh viễn
Ngày 13 Mảnh Thú Cưỡi x50 Vĩnh viễn
Ngày 14 Tâm Bảo Vệ x20 Vĩnh viễn
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
3 ngày Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x4 Vĩnh viễn
500 Xu khóa x1 Vĩnh viễn
Thẻ Đầu Đạn Vàng  x1 3 ngày/ Khóa
7 ngày Nhẫn EXP +3 x1 7 ngày/ Khóa
500 Xu khóa x1 Vĩnh viễn
Đá Bùa Vật Tổ x30 Vĩnh viễn
14 ngày Thẻ Đầu Đạn Vàng x1 7 ngày/ Khóa
500 Xu khóa x1 Vĩnh viễn
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1 Vĩnh viễn

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.