Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05/10 - 18/10]

Từ 04-10-17

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 05/10/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18/10/2017.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà Trăng RằmChắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Sổ Rách Nát x3

Kungfu Đại Hiệp (5) x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Da Thú x5

Đá Tâm Nguyện x10

Hồn Bảo Vệ x5

Đá Linh Nguyện x3

Vật Tế Cao x5

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Gạo 5 màu (đổi quà Hot) x1
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà Trăng Rằm
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Trăng Rằm
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Trăng Rằm
1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Trăng Rằm
1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Đá cường hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Trăng Rằm
1

Cây trồng (sơ)
5

Chinh chiến BOSS Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Gói đồ mặn (x1)

BOSS Anh Hùng lộ diện

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Sổ Rách Nát (x2)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Gói đồ mặn (x1)

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn(x20)

Hồn Bảo Vệ x1

Nhẫn EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa


Gói bột bánh dẻo (x1)

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Nhẫn EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Đá Tâm Nguyện (x1)

Gói bột bánh dẻo (x1)

Vinh quang tổ đội

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 8 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng


Mảnh tre (x1)


Nước tu luyện cấp 2 x3


Thuốc Tăng Cấp Thú x2

Mảnh Đá Tăng Sao (x2)

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5

Nhẫn EXP +1 (x2)
7 Ngày/khóa

Giấy màu x1

Trung thu vui vẻ

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập: Gói đồ mặn x2, Gói bột bánh dẻo x2, Mảnh tre x2, Giấy màu x2.
Phần thưởng -- Chọn Thẻ Sơn Dương x1 hoặc Túi quà Hoa Đăng x1

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 05/10/2017 - 23:59:59 18/10/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.