Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05/10 - 18/10]

Từ 04-10-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 05/10/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18/10/2017.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy GẤU CON từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

GẤU CON
NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN ĐƯỢC
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Gấu Con
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

GẠO 5 MÀU
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đổi PET Kungfu Đại Hiệp
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Gấu Con x150


Gạo 5 màu x50


Gói đồ mặn x18


Gói bột bánh dẻo x18


Mảnh tre x18


Giấy màu x18

Kungfu Đại Hiệp 5 Sao
Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể dùng làm nguyên liệu để đổi PET Kungfu Đại Sư sau này.
PET Kungu Đại Hiệp 5 sao có thể dùng đổi dưới 2 hình thức: Trứng PET và PET đang có sẵn trong hệ thống PET, có nghĩa là Gunner nhận trứng về sử dụng sau này có EVENT vẫn dùng để đổi được.
1

Gấu Con x50


Gạo 5 màu x25


Gói đồ mặn x10


Gói bột bánh dẻo x10


Mảnh tre x10


Giấy màu x10

Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

Khóa
1

Đá Thức Tỉnh x12


Đá thức tỉnh·Xanh Biếc

Khóa
1

Đá Thức Tỉnh x12

Đá thức tỉnh·Tề Thiên Đại Thánh
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

- PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao, sẽ là ĐIỀU KIỆN CẦN để sau này đổi PET Kungfu Đại Sư 5 sao. 

- PET Kungu Đại Hiệp 5 sao có thể dùng đổi dưới 2 hình thức: Trứng PET và PET đang có sẵn trong hệ thống PET, có nghĩa là Gunner nhận trứng về sử dụng sau này có EVENT vẫn dùng để đổi được.

- Thông tin thời gian ra mắt và sự kiện chi tiết để chinh phục Kungfu Đại Sư vui lòng theo dõi thường xuyên trang chủ và fanpage.

Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Gấu Con x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Gạo 5 màu x5

Gấu Con x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Gấu Con x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Gấu Con x200


Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Gấu Con x35


Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Gấu Con x35


Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Gấu Con x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Gấu Con x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Gấu Con x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Gấu Con x120
Gạo 5 màu x100


Ma Xà 5
Khóa
1
Gấu Con x120
Gạo 5 màu x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI BÚA THOR
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Gấu Con x250


LEGEND - Búa Thor
7 ngày/Khóa
1
Gấu Con x60
Gà Quay x6S-Trăng Hoàng Kim
365 ngày/Khóa
1
Gấu Con x1
Gạo 5 màu x2

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Bạc
1
Gấu Con x2
Gạo 5 màu x4

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Ma Thạch Tứ Tượng
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Gấu Con x5
Gạo 5 màu x10
Ma Thạch EXP
Khóa
1
Gấu Con x20
Gạo 5 màu x20
Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ
Khóa
1
Gấu Con x50
Gạo 5 màu x40
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt
Khóa
1
Gấu Con x200 
Gạo 5 màu x80
Ma Thạch Tứ Tượng - Truyền Thuyết
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Đá Thức Tỉnh 1
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Ấu Long Cổ
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Phượng Hoàng Băng
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Kim Xà
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Tuần Lộc
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Phụ Kiện & Biến Hình
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Gấu Con x5
Gạo 5 màu x25
Sơn Dương Nhỏ
30 ngày/ Khóa
1
Gấu Con x5
Gạo 5 màu x25
Hổ Tai To
30 ngày/ Khóa
1
Gấu Con x8
Gạo 5 màu x10
Thẻ triệu hồi Cú Mèo
30 ngày/ Khóa
1
Gấu Con x8
Gạo 5 màu x10
Thẻ triệu hồi Cún Yêu
30 ngày/ Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Gà Quay x3
Gạo 5 màu x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Gà Quay x6
Gạo 5 màu x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Gà Quay x12
Gạo 5 màu x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quà Vua Nạp Xu
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đèn lồng x20 Túi quà Thẻ bài Đấu Trường Dũng Sĩ - Vàng
Khóa
10
Đèn lồng x1 Túi quà Thẻ bài Đấu Trường Dũng Sĩ - Bạc
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 05/10/2017 đến 23:59 ngày 18/10/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Gà Quay x12
Gạo 5 màu x5
Sách ma pháp x1
Gà Quay x9
Gạo 5 màu x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Gà Quay x21
Gạo 5 màu x10
Túc Cầu Vàng x1
Gà Quay x50
Gạo 5 màu x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.