Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05.09 - 18.09.2019]

Từ 05-09-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 05/09/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18/09/2019.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Hoa Đăng từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Hoa Đăng

Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 80
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

Huy Chương 10 Tuổi
MUA TRONG GIẢM GIÁ - 300 XU/CÁI
Đại Sư Tung Hoành
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Hoa Đăng
 x300


Kungfu Đại Hiệp 5 sao x1

Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa
1

Hoa Đăng
 x150


Huy Chương 10 Tuổi x30

Kungfu Đại Hiệp 5 Sao

Khóa
1

Hoa Đăng
 x50


Huy Chương 10 Tuổi x15 


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

7 Khóa/ không thể nâng cấp lên Kungfu Đại Hiệp 5 sao
1

Hoa Đăng
 x15

Đá thức tỉnh
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Gậy Như Ý
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Hoa Đăng
 x1


Huy Chương 10 Tuổi x5

WOW-Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1

Hoa Đăng x30


Huy Chương 10 Tuổi x5


WOW-Gậy Như Ý x1

SUPER-Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1

Hoa Đăng x230


Huy Chương 10 Tuổi x20


SUPER-Gậy Như Ý x1

LEGEND-Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1

Hoa Đăng x300

LEGEND-Gậy Như Ý
7 ngày/ Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Vua Mèo
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Đăng x2

Wow - Vua Mèo
7 ngày/ Khóa
1

Huy Chương 10 Tuổi x5

Hoa Đăng x35

Super - Vua Mèo

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Vua Mèo
 x1

Hoa Đăng x250

Legend - Vua Mèo

7 ngày/ Khóa
1

Super - Vua Mèo
 x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Cá Chép
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Đăng x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Huy Chương 10 Tuổi x5

Hoa Đăng x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép x1

Hoa Đăng x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI VŨ KHÍ & TRANG PHỤC
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Đăng x35

Huy Chương 10 Tuổi x10

SUPER - Lì Xì
7 ngày/Khóa
1


Hoa Đăng x250

Huy Chương 10 Tuổi x50

SUPER - Lì Xì x1

LEGEND - Lì Xì
7 ngày/Khóa

1

Hoa Đăng x50

Huy Chương 10 Tuổi x35

Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nam)
1

Hoa Đăng x50

Huy Chương 10 Tuổi x35

Túi Quà Bộ Thời Trang Halloween (Nữ)
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI BỘ PHƯỢNG VŨ & PHI LONG
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Đăng x50

Huy Chương 10 Tuổi x35

Phượng Vũ

7 ngày/Khóa
1

Huy Hoàng
7 ngày/Khóa
1

Linh Vũ
7 ngày/Khóa
1

Thương Cảm
7 ngày/Khóa
1

Phượng Nghi
7 ngày/Khóa
1

Hoa Đăng x50

Huy Chương 10 Tuổi x35

Phi Long
7 ngày/Khóa
1

Mây Phủ
7 ngày/Khóa
1

Lân Rồng
7 ngày/Khóa
1

Trời Cao
7 ngày/Khóa
1

Cửu Ngũ
7 ngày/Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Đăng x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1

Hoa Đăngx35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Hoa Đăng x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Hoa Đăng x60

Huy Chương 10 Tuổi x20

Vật định tình+4
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển

1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Đăng x330
.
Tôn Ngộ Không 5*
1

Hoa Đăng 
x250

Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

Hoa Đăng x150


Huy Chương 10 Tuổi x180

LEGEND - Pháo Hoa
7 ngày/ Khóa
1

Hoa Đăng x2

Nhẫn EXP +3
3

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Huy Hiệu Chiến Thần
Vật phẩm cần đổiQuà tặng

Huy Hiệu Tân Binh x1

Châu báu sát thương Lv13 x10

Huy Hiệu Sĩ Quan x1

Châu báu sát thương Lv15 x5

Huy Hiệu Hiệu Úy x1

Châu báu sát thương Lv15 x5

Huy Hiệu Đại Tá x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Lưu ý:

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.
- Trong thời gian sự kiện được đổi 9 lần (Số lần này bao gồm tỉnh tổng 4 mục chứ KHÔNG phải mỗi mục đổi được 9 lần)

Đổi Vũ Khí Nhận Quà

Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chiến Thần* x1

Trái Vải x20

Châu Báu Sát (19)
1

Hoàng Kim Vũ x1

Trái Vải x20

Châu Báu Sát (19)
1

Hoa Đăng x50


Huy Chương 10 Tuổi x25

Khiên Ares
7 ngày
1

Hoa Đăng x50


Huy Chương 10 Tuổi x30

Khiên Trăng Rằm
7 ngày
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI QUÀ THÁNG 8
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
chaubau
WOW-Lu gạch +12 x1
chaubau
Châu báu sát thương Lv17 x1
chaubau
Châu báu thuộc tính x120
chaubau
Châu báu_Sát(15) x3
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x2
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x1
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x20
chaubau
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.