Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05/04 - 18/04]

Từ 04-04-18

Thời gian diễn ra

Đợt 1
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 12/04/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18/04/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
500 - 999 Xu Trùng Sinh Đơn 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1
Tinh hoa vinh dự 5
1,000 - 1,999Xu
Trùng Sinh Đơn 2
Thuốc Hoạt Bát
Dùng nhận 50 điểm hoạt bát
1 --
Tinh hoa vinh dự 10
2,000 - 2,999 Xu
Trùng Sinh Đơn 4
Thuốc Hoạt Bát
Dùng nhận 50 điểm hoạt bát
2 --
Tinh hoa vinh dự 20
3,000 - 3,999 Xu
Trùng Sinh Đơn 6
Thuốc Hoạt Bát
Dùng nhận 50 điểm hoạt bát
3 --
Tinh hoa vinh dự 30
4,000 - 4,999 Xu
Trùng Sinh Đơn 8
Thuốc Hoạt Bát
Dùng nhận 50 điểm hoạt bát
4 --
Tinh hoa vinh dự 40
5,000 - 99,999 Xu
Trùng Sinh Đơn 10
Thuốc Hoạt Bát
Dùng nhận 50 điểm hoạt bát
5 --
Tinh hoa vinh dự 50

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.