Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05.03 - 18.03.2020]

Từ 05-03-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 05/03/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11/03/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 200 Xu, 500 Xu, 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Đồng 2
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Vật Tế Cao 5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Đồng 5
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Vật Tế Cao 10
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 1
Đồng 10
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 1
Châu Báu Sát Thương Lv17 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 1
Nhẫn EXP +3 2
Đồng 20
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu Soái Ca
15 ngày
1
Đá Phong Ấn 2
Đá Thức Tỉnh 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 SET Bat Gà
8 ngày/Kích hoạt phụ kiện Avenger
1
Nhẫn EXP +3
4
Đồng 50
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu Hoa Khôi Duyên Dáng
15 ngày
1
Đá Phong Ấn 3
Đá Thức Tỉnh 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vòng Quanh Thế Giới
7 ngày
1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 25
Ủy Viên Cà Khịa
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 SUPER Kẹo Ma Quái
7 ngày
1
Bạc Trắng 20
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 12
Đồng 150
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 40
Đá Phong Ấn 10
Sát Long +4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
60 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Đồng 300
Hoàng Kim Vũ*
365 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 60
Đá Phong Ấn 20
Sát Long +5
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 877.568 EXP
12

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
Đá Phong Ấn 40
Thẻ Triệu Hồi Rồng Bong Bóng
Vĩnh Viễn
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Đá Phong Ấn 100
Pháo Quý Tộc
Dùng trong Lì Xì Pháo Hoa, Phát 100.000 Xu Khóa cho Server hoặc Guild
1
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
365 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Nhẫn EXP +5
1
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 100
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 100
Nhẫn EXP +5 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 80

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Thương Cổ
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Legend - Thần Giáo Ares
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 200
Nhẫn EXP +5 2
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh Vừa 200
Đá Đột Phá 300
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Nhẫn EXP +5 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 300
Đá Phong Ấn 300
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 300
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.