Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [04/10 - 17/10]

Từ 03-10-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/2000 xu

00:00 ngày 04/10 đến 23:59:59 ngày 07/10
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Mát Lạnh 1 8 ngày
Tóc Sói Con 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên Chiến Sĩ Sao (Nữ)
1 8 ngày
Châu báu SátLv15 1 0 ngày

~o0o~

00:00 ngày 08/10 đến 23:59:59 ngày 10/10
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Kính phượng điệp 1 8 ngày
Đại Gia Nổi Bật 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên Chiến Sĩ Sao (Nam)
1 8 ngày
Châu báu SátLv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

000:00 ngày 11/10 đến 23:59:59 ngày 14/10
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Ngôi Sao Bay 1 8 ngày
Sói Con 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 Vĩnh viễn
Đủ 2000 Xu trở lên Vui Tết
1 8 ngày
Châu báu SátLv15 1 Vĩnh viễn

~o0o~

00:00 ngày 15/10 đến 23:59:59 ngày 17/10
Mốc nạp tích lũyPhần thưởngSố lượngThời hạn
Đủ 200 Xu trở lên Trạm 3 Góc (Nam/Nữ) 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 Vĩnh viễn
Trạm 3 Góc (Nam/Nữ) 1 8 ngày
Đủ 2000 Xu trở lên Châu báu SátLv15 1 Vĩnh viễn
Rồng Mắt Xanh
1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.