Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [04/10 - 17/10]

Từ 03-10-18

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 04/10/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 17/10/2018.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2.000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Set trang bị)Thuộc tính đột biến tăng thêm
04/10 - 07/10

Chiến Sĩ Sao (Nữ)
+100 Sát thương
+100 Hộ Giáp
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
+1000 Máu
08/10 - 10/10
Chiến Sĩ Sao (Nam)
11/10 - 13/10
Vui Tết
14/10 - 17/10
Rồng Mắt Xanh


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Mặt-Tóc-Kính-Mắt)Thuộc tính đột biến tăng thêm
04/10 - 07/10 Mát Lạnh +150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Tóc Sói Con
08/10 - 10/10 Kính phượng điệp
Đại Gia Nổi Bật
11/10 - 13/10 Ngôi Sao Bay
Sói Con
14/10 - 17/10 Trạm 3 Góc (Nam/Nữ) Black Gold

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).