Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [04/10 - 17/10]

Từ 03-10-18

[GUNNY.360GAME.VN]

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 04/10/2018.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 17/10/2018.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục ĐạtPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4
500 Xu khóa 1
Thẻ Sơn Dương
7 ngày
1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 5
Gà Thần Thái
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày
Nhẫn EXP +3 1
500 Xu khóa 1
Đá Bùa Vật Tổ 30
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Hộp Hồn Tinh-Vừa 3
Châu Báu Sát Thương Lv17 1
Đá Tăng Sao Lv2 5
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Sơn Dương
7 ngày
1
500 Xu khóa 1
Đá Phong Ấn 1
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngàyPhần thưởngSố LượngHình ảnh
Ngày 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Ngày 2 Chiến Hồn Đơn 150
Ngày 3 Linh Lộ Đơn 35
Ngày 4 Thẻ hồn 10
Ngày 5 Nước tu luyện ma pháp lv2 20
Ngày 6 Đá Bùa Vật Tổ 15
Ngày 7 Rương vỏ vũ khí ngẫu nhiên 2
Ngày 8 Vật Tế-Cao 10
Ngày 9 Đá Gia Công 100
Ngày 10 Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp 5
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10
Ngày 13 Mảnh Thú Cưỡi 50
Ngày 14 Tâm Bảo Vệ 20

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.